VERSTERKING CULTUUREDUCATIE VMBO - versterking cultuureducatie VMBO

Met de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020 wil het Fonds een grote groep scholen en leerlingen stimuleren samen met een culturele instelling talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso.

Het fonds ondersteunt projecten waarmee de school een volgende stap zet om cultuureducatie te verankeren in het curriculum. Door een groot aantal scholen te steunen hoopt het fonds binnen de grootste onderwijsvorm van Nederland een sterkere vanzelfsprekendheid voor cultuureducatie te realiseren.

Aanvraagrondes
Er zijn drie aanvraagrondes. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
2018: 5 maart t/m 26 oktober
2019: 7 januari t/m 1 november
2020: 6 januari t/m 30 oktober

Bedragen
• De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- per project.
• De school draagt aan de kosten van het project minimaal hetzelfde bedrag bij als het gevraagde subsidiebedrag. Dit kan uit eigen middelen, of door bijdragen van andere financiers.
• Aanvragen boven de € 25.000,- worden voorgelegd aan een externe adviescommissie.

Het volledige budget is € 5.800.000 en wordt over de drie jaren verdeeld:

Meer informatie over de regeling:
http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/versterking-cultuureducatie-vmbo.html

Heeft je school een idee voor een aanvraag? Kom eens praten met Kunstkade. Wij kunnen je helpen bij het indienen van een subsidieaanvraag. Ook kunnen we meedenken bij het samenwerken met een culturele instelling.

Contactpersoon: gretha.straatsma@kunstkade.nl +31 6 130 088 57