Zee van terpen en wierden

Placeholder

Fantasieën en ideeën over een ideale samenleving

Zee van Terpen en Wierden is een project dat in 2018/2019 plaatsvindt op basisscholen in Groningen en Friesland. Het project bestaat uit 4 lessen en een presentatie.

·      Les 1: Cultuurhistorische Inleiding door de leerkracht van 1 uur: met behulp van een gedetailleerde  lesbrief en beeldmateriaal, ontwikkeld door stichting Terpen en Wierdenland.

·      Drie workshops van 1,5 uur door Vincent Alders. Wij leveren de Terpentafels.

·   Een presentatie door de kinderen voor de bovenbouw en ouders. Ondertsteund door live streaming van opnames met een vingercamera in de maquette vertellen ze hoe het is om daar te wonen.

 

 

 

 

Info voor de leerkracht

Kinderen worden uitgedaagd een eigen utopische terp in te richten. Het is een creatief onderzoek naar ideeën over een ideale woonomgeving, zowel qua voorzieningen en architectuur als de omgangsvormen met de mensen die er wonen. Ook leren ze over het fenomeen 'terp' en de relatie met het wadden landschap met zijn rijke historische achtergrond. Alle aspecten van samenwerken zoals organisatie, taakverdeling, deadlines komen spelenderwijs aan bod. Het project is met succes al op verschillende scholen uitgevoerd.

Doelgroep
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Duur
3 x 1,5 uur en een presentatie
Maximaal groepsgrootte
32 leerlingen
Opmerkingen
Een selectie van de Terpen- en Wierdentafels wordt na afloop geëxposeerd In Friesland en Groningen.