Het mooie van Leeuwarden vanaf het water, de geschiedenis vanaf een praam.

Placeholder

Vanuit een open praam wordt op een interactieve wijze de geschiedenis van Leeuwarden toegelicht. De Middelsee, het ontstaan van winkels, de grachten als vervoerweg maar om als (open) riool, de betekenis van Marijke Meu voor alle vorstenhuizen in Europa, de Oldehove en natuurlijk de betekenis van de naam Leeuwarden. Alles wordt toegelicht waarbij het verhaal niet een éénrichting wordt maar waarbij de scholieren betrokken zullen zijn.

 

Info voor de leerkracht

De exacte vorm van de praamvaart moet nog worden uitgewerkt. Dit zal in nauwe samenwerking met Kunstkade, coaches en het HCL worden opgepakt. De intentie is om een vorm neer te zetten waarbij de aandacht van de scholier behouden blijft.

Doelgroep
Groep 7
Groep 8
Duur
60 minuten
Maximaal groepsgrootte
30