Extra Aanbod

Scholen kunnen ook nog kiezen uit het extra aanbod!   

Film kijken op het Noordelijk Film Festival of een workshop volgen in Neushoorn bijvoorbeeld. Ook is er dit schooljaar weer een Dancebattle en de school kan, als men nog niet meedoet, deelnemen aan 123Zing.

Scholen uit Grou en Irnsum gaan tevens naar het Museum Hert fan Fryslân.

Scholen uit Warga, Warten, Wirdum, Wytgaard en Reduzum mogen hiervoor kiezen.