Het Jeugd Cultuur Fonds -> Jeugdfonds Sport & Cultuur

Cultuurlessen voor elk kind in Leeuwarden!

Het Jeugd Cultuurfonds Friesland werkt nauw samen met de gemeente, Kunstkade en het Centrum Voor Talentontwikkeling (CvTO) om zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep te bereiken. Het fonds is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub, lessen kunnen volgen bij een muziekdocent of instelling voor actieve kunstbeoefening. De procedure is eenvoudig en laagdrempelig en kent geen ingewikkelde formulieren of eisen. Ook docenten kunnen intermediair worden en daarmee voor hun leerlingen aanvragen doen voor een cursus.

Voor meer informatie: 

Website: Jeugdfonds Sport & Cultuur

of friesland@jeugdcultuurfonds.nl

Afbeeldingsresultaat voor jeugdfonds voor sport en cultuur friesland