Het Jeugd Cultuur Fonds -> Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur werkt nauw samen met de gemeente, Kunstkade en het Centrum Voor Talentontwikkeling (CvTO) om zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, in de gelegenheid te stellen toch lid te worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Meedoen = meer kansen!

De procedure is eenvoudig en laagdrempelig en kent geen ingewikkelde formulieren of eisen. Ook docenten kunnen intermediair worden en daarmee voor hun leerlingen aanvragen doen voor een cursus.

Voor meer informatie: 

Website: Jeugdfonds Sport & Cultuur

of friesland@jeugdcultuurfonds.nl

Afbeeldingsresultaat voor jeugdfonds voor sport en cultuur friesland