Over Schoolkade

Het doel van Schoolkade is het bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen.

 

Basisonderwijs:

60 basisscholen met bijna 11.000 leerlingen doen mee met het Kunstmenu en KunstmenuPLUS. De cultuurcoaches van Kunstkade geven les en coachen kinderen, team en directie. Elk kind krijgt twee activiteiten per jaar aangeboden uit het Kunstmenu en maakt hierdoor kennis met alle culturele instellingen in Leeuwarden. Vanaf schooljaar 2019-2020 is er ook een Techniekmenu.

De cultuurcoach helpt onder andere bij vraagstukken: ”Wat wil jij in jouw school met kunst en cultuur? Wat hebben kinderen nodig?” Zij zorgen tevens voor verbinding met buitenschoolse activiteiten.

 

Voortgezet onderwijs:

Voor het voortgezet onderwijs heeft de gemeente de opdracht gegeven om een doorgaande lijn te ontwikkelen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Kunstkade werkt hieraan sinds 2016. De doorgaande lijn krijgt steeds meer vorm. Op Schoolkade vindt u een inventarisatie van alle projecten en activiteiten van de culturele instellingen en overige aanbieders voor het voorgezet onderwijs. Vanaf schooljaar 2019-2020 start er een pilot Cultuurmenu.

Het  cultuuronderwijs heeft inmiddels een mooie plaats binnen het onderwijs in Leeuwarden gekregen.