Programmeren in Dbieb; De Verdieping - Digitale Wereld

Placeholder

Programmeren in Dbieb; De Verdieping - Digitale Wereld

Tijdens De Verdieping gaan de leerlingen met een concrete opdracht aan de slag die te maken heeft met de 21st century skills. Bij 21st century skills denken we aan computational thinking, probleem oplossen, creatief denken en ICT-basisvaardigheden.

Info voor de leerkracht

Voordat aan de Verdieping kan worden deelgenomen, moet de klas eerst het programma van de Proeverij doorlopen hebben.  Terwijl de leerlingen aan de slag gaan met de verdiepingsopdracht, is de docent aanwezig in de Werkplaats

Info voor de ouders

Ouders die mee zijn gekomen, kunnen niet aanwezig blijven. De kinderen kunnen voor de ingang/poort van de Blokhuispoort worden afgezet, de auto's kan men parkeren in de parkeergarage De Klanderij of Oosterstraat.

Doelgroep
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Duur
1 uur
Maximaal groepsgrootte
30
Opmerkingen
De school start altijd met de Proeverij. Het jaar erop kan de school nogmaals kiezen voor de Proeverij (een andere variant) of bij voldoende kennis kiezen voor de Verdieping. De Verdieping is alleen voor de groep 5 en 6.