Media Art Festival: Workshop Tril Orkest + Rondleiding op het Festival

Placeholder

Een trillend glaswerk orkest met Arduino’s.

Tijdens het Media Art Festival en LUNA kunnen jongeren van alles ontdekken op het gebied van kunst, media en technologie.

Als je een berichtje binnen krijgt dan trilt je telefoon één keer “bzzz” als je gebeld wordt hoor je niet alleen je ringtoon maar trilt je telefoon ook, nu meerdere keren “bzzz bzzz bzzz”. Zo hoor je niet alleen dat je gebeld wordt, maar zo voel je het ook. Nieuwere telefoons hebben soms geen knoppen maar geven je de illusie dat je iets indrukt door de telefoon heel subtiel te laten trillen. Al deze trillingen in je telefoon worden gemaakt door kleine ‘haptische motoren’. Deze gaan we tijdens onze workshop niet gebruiken om het glas van je telefoon, maar allerlei andere objecten te laten trillen.

Workshop:

In groepjes programmeren de leerlingen Arduino computers om de trillende motoren aan te sturen en zo een eigen ritme te maken. De leerlingen experimenteren ook met hoe verschillend glaswerk verschillende geluiden maakt. Aan het einde van de workshop starten alle groepjes tegelijk hun ritme en vormen zo gezamenlijk een orkest.

In de festivalperiode wordt de workshop op onze hoofdlocatie verzorgd in combinatie met een rondleiding door de MAF Young Masters Expositie.

In groepjes programmeren de leerlingen Arduino computers om de trillende motoren aan te sturen en zo een eigen ritme te maken. Aan het einde van de workshop starten alle groepjes tegelijk hun ritme en vormen zo gezamenlijk een orkest.

Rondleidingen:

Tezamen met de workshop We bieden een rondleiding door onze MAF Young Masters expositie van jonge internationale mediakunst aan.

Los hiervan bieden we ook een boeiende tocht in de avonden van LUNA aan. Deze rondleidingen kunnen met elkaar en met de workshop gecombineerd worden.

Info voor de leerkracht

Bij de kunstwerken op het Media Art Festival en LUNA komen veel verschillende toepassingen van techniek kijken zoals geluid, licht, kinetiek, (bewegend) beeld en digitale aansturing van werken.
We nodigen leerkrachten uit om contact op te nemen voor de exacte invulling van het programma, waarbij we graag rekening houden met de specifieke belangstelling en leeftijd van leerlingen, het onderwijsniveau en eventuele voorkennis. In overleg is veel mogelijk. Ook kijken we graag hoe een workshop op het MAF goed aan kan sluiten bij actuele thema’s op school.
Buiten het festival om zijn workshops en algemene inleidingen in de mediakunst op school op ieder moment van het schooljaar mogelijk.

Info voor de ouders

Als er voor uw kind bijzondere eisen zijn t.a.v. bijvoorbeeld stroboscopisch licht of uitdagende inhouden van kunstwerken, dan vragen wij u om dat voor het bezoek bij ons te melden zodat wij bij de routing door de expositie of op LUNA daar rekening mee kunnen houden.

Doelgroep
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Duur
60 minuten
Maximaal groepsgrootte
+- 30 leerlingen (in overleg splitsen we de groep op)
Opmerkingen
Datum: De periode van het Media Art Festival is 24 september t/m 10 oktober 2021. Open voor scholen tussen 8.30 en 22.00 uur; Data van LUNA: vr 30 sep, za 1 nov en zo 2 nov, tussen 17 en 23 uur; Gedurende de rest van het jaar in overleg.