Hier & Nu: Kunst en techniek op het Media Art Festival

Placeholder

Experimenteren met elektronische toepassingen in kunst en dagelijks leven

‘Hier en nu’ is het thema van het Media Art Festival en LUNA. We presenteren boeiende kunstwerken van aanstormend talent en ervaren internationale makers en nodigen uit om te discussiëren over de betekenis van media en technologie. Juist nu de wereld door Covid-19 in een situatie is beland waarin communicatie op afstand en leren en werken vanaf thuis belangrijker zijn dan ooit. Mediakunstenaars experimenteren graag met vernieuwende techniek. Zij spelen met de eigenschappen van nieuwe media en elektronica die de consumentenmarkt nog niet eens bereikt hebben of zij combineren bekende technologische toepassingen voor andere doeleinden dan waar ze oorspronkelijk voor zijn gemaakt. Door de innovatieve en creatieve kracht, waarmee kunstenaars media en technologie omarmen, kunnen zij een belangrijke rol spelen in het bedenken van nieuwe toepassingen van elektronica in huishouden, vrijetijd en op de werkvloer. We gaan er doorgaans van uit dat de toenemende technologisering van alledag het leven makkelijker en comfortabeler maakt. Maar is dat ook echt zo? Of lopen we vooral aan tegen haperende verbindingen en gebrekkig gereedschap? Aan de hand van 15 mediakunstwerken van talentvolle jonge makers nemen we leerlingen mee op techno-avontuur en experimenteren de leerlingen zelf met diverse toepassingen.

Info voor de leerkracht

Bij de kunstwerken op het Media Art Festival en LUNA komen veel verschillende toepassingen van techniek kijken zoals geluid, licht, kinetiek, (bewegend) beeld en digitale aansturing van werken. Wij kunnen putten uit een breed repertoire aan workshops en stellen graag rondleidingen op maat samen. We nodigen leerkrachten uit om contact op te nemen voor de exacte invulling van het programma, waarbij we graag rekening houden met de specifieke belangstelling en leeftijd van leerlingen, het onderwijsniveau en eventuele voorkennis. In overleg is veel mogelijk. Ook kijken we graag hoe een workshop op het MAF goed aan kan sluiten bij actuele thema’s op school.
Buiten het festial om zijn workshops en algemene inleidingen in de mediakunst op school op ieder moment van het schooljaar mogelijk.

Info voor de ouders

Ouders zijn tijdens de activiteiten van harte welkom op Media Art Festival en LUNA. Afhankelijk van de wensen van de leerkrachten mogen zij deelnemen aan workshops en rondleidingen of op eigen gelegenheid de kunstwerken bekijken. In groepsverband is de entree voor begeleidende ouders gratis. Als er voor uw kind bijzondere eisen zijn t.a.v. bijvoorbeeld stroboscopisch licht of uitdagende inhouden van kunstwerken, dan vragen wij u om dat voor het bezoek bij ons te melden zodat wij bij de routing door de expositie of op LUNA daar rekening mee kunnen houden.

Doelgroep
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Duur
60 minuten of langer
Maximaal groepsgrootte
30
Opmerkingen
Locatie voor alle activiteiten tussen 20 november en 4 december 2020 is het Media Art Festival, Snekertrekweg 1 te Leeuwarden. Op 26/27/28 november bieden we speciale rondleidingen aan op LUNA met boeiende technische uitleg van de kunstwerken en de mogelijkheid om kunstenaars te ontmoeten. Trefpunt hiervoor is eveneens Snekertrekweg 1, waarvandaan we de stad ingaan. Gedurende het hele jaar door is een introductie in de mediakunst + eventueel een workshop op school of op een andere passende locatie te boeken.