Geluid

Het trommelvlies

 

 

Groep: 5 t/m 8

Kerndoel: 42

Onderwerp: Geluid

Benodigd materiaal:

-   plastic beker

-   papieren beker

-   ballon

-   suiker

-   schaar

Voorbereiding: Verdeel groepjes en voorzie ieder groepje van de benodigdheden

Tijdsduur: vanaf 30 min

Bijzonderheden:  -

Les:

1. Knip het blaastuitje van de ballon. Span het andere deel van de ballon over de plastic  beker. Dit is je model van het trommelvlies.

 

2. Doe een klein beetje suiker op de ballon

 

3. Pak de papieren beker en houdt deze dicht bij je mond met de opening naar je toe. Richt de papieren beker zoals op het plaatje en roep: “Hallo”

 

 

 

4. Wat gebeurd er met de suikerkorrels?

 

5. Waarom springen de suikerkorrels?

 

O   De trillingen van je stem laten de ballon trillen.

O   De trillingen van je stem laten de suikerkorrels trillen.

      O   Je blaast een beetje tegen de suikerkorrels.

6.  Springen de suikerkorrels ook als je dichter bij het model roept? En verder weg?

     Wat gebeurt er als je van dichtbij roept? 

 

O   De suikerkorrels springen meer.

O   De suikerkorrels springen minder    

  O   De suikerkorrels springen niet.

 

7.  Wat gebeurt er als je van verder weg roept?

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 

8.   Waarom springen de suikerkorrels meer als je van dichtbij roept?

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 

Bron: https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/leerkrachten/nemo-leerkrachtenclub/