2. Teamsessie Wetenschap & Techniek door de hele school

Een schoolproject rondom een bepaald thema is een mooie manier om met de hele school aan de slag te gaan met Wetenschap & Techniek. Tijdens deze Teamsessie W&T door de hele school helpt een techniekcoach jullie team bij het opzetten en uitvoeren van een project met leuke W&T-activiteiten die passen bij het door jullie gekozen thema.

 

De techniekcoach denkt mee over de invulling en organisatie van een W&T-project. Tijdens een telefonische voorbespreking verkent de techniekcoach de wensen, doelen en mogelijkheden van de school.

Daarna vindt op de school, met het complete schoolteam, een werksessie plaats van drie uur. Tijdens deze werksessie maakt het team nader kennis met de methodiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren en bespreken ze, onder begeleiding van de techniekcoach, mogelijke thema’s, subthema’s, vetrekpunten en opzet van het W&T-project.

In deelgroepen (per bouw) werken de teamleden dit vervolgens uit tot een concreet plan met leerdoelen en activiteiten voor de leerlingen, eventueel  met een integratie van het thema in andere vakken. Doel van de werksessie is te komen tot een schoolbreed W&T-project.

Optioneel kan de techniekcoach ook ondersteunen bij het vervolg, door:

-     Te begeleiden tijdens de uitvoering van het project, waarbij de leerkracht de leerlingen begeleidt en de techniekcoach meekijkt en ondersteunt (inhoudelijk en/of praktisch); of

-     Uitleg en verdieping te bieden over technische principes en de koppeling daarvan met de leefwereld van kinderen; of

-     Gedurende de planning van het project beschikbaar te zijn voor vragen van en overleg met de school.

Deze aanvullende ondersteuning en de behoefte daaraan wordt besproken en eventueel ingepland na afloop van de werksessie.

Doel:

Praktische en uitvoerbare invulling geven aan een W&T-project(week) of een (bestaand) project verbinden met W&T. 

Inzichten en handvatten geven en enthousiasmeren team voor W&T.

Draagvlak en motivatie in het team creëren voor vervolgstappen W&T.

Doelgroep: Techniekcoördinator of verantwoordelijke(n) voor project, met draagvlak en medewerking van schoolleiding en team.

Voorwaarden voor afname van dit product:

1. School wil met Onderzoekend & Ontwerpend leren aan de slag.

2. Het complete schoolteam is betrokken en neemt deel aan de werksessie. Bij een groot schoolteam (>20 leerkrachten) is het mogelijk de teamsessie door de hele school, voor een bepaalde bouw of met een selectie van de teamleden uit de verschillende bouwen in te zetten. 

Minimaal aantal deelnemers: 8 personen. 

Informatie: Duur: 3 uur, geen kosten

 

 

Veronique Hoogenes, techniekcoördinator op OBS Vuurvogel: “Als er iets is wat we hebben geleerd dan is het dat Wetenschap & Techniek veel breder is dan wij dachten. Dat was voor ons een eyeopener. Je kunt bijna elk onderwerp benaderen vanuit Wetenschap & Techniek. Ook zoals in ons geval het bakken van koekjes.”