}

Van product naar proces, maar hoe dan?

Een cursusdag, aangeboden door KEK Friesland                                                                                                .

Eigenaarschap is een speerpunt van KEK en ook van vele scholen. Wij leerden heel veel van Karin Kotte. Zij is expert op het gebied van procesgerichte didactiek. Ze leert je om meer evenwicht te vinden tussen sturing als leerkracht en werken met de inbreng van de leerling. Zij noemt dit proces-gerichte didactiek.

Door vanuit een proces te werken probeer je andere mogelijkheden, leer je autonoom denken, buiten het kader durven gaan en keuzes te maken: de manier waarop een kunstenaar of wetenschapper ook denkt. Het doorlopen van een proces is geen doel op zich. Het geeft betekenis aan de leerstof, betrokkenheid en eigenaarschap van leren. Tevens biedt het een kader waarin ieders talenten op natuurlijke wijze zichtbaar worden.

Kernvragen

- Waar zit het evenwicht tussen sturing van de docent en de inbreng van de leerling?

- Wanneer heeft een (creatief) proces kwaliteit?

- Hoe begeleid ik een creatief proces?

- Hoe formuleer ik een goede procesgerichte opdracht?

- Hoe begeleid ik het proces van de leerling met aandacht voor zijn/haar talent?

 

Dit is een introductietraining door Karin Kotte. De cultuurcoach kan je na de cursus ondersteunen bij het in praktijk brengen van het geleerde op school.

 

In vogelvlucht:

Aanbieder: KEK Friesland

Voor: leerkrachten

Waar: in Leeuwarden op 10 maart 2021 van 13.30 tot 17.00 uur

Kosten: 75,- per deelnemer

MEER INFO e/o AANMELDEN: jenny.nijkamp@kunstkade.nl