1. Inspiratieworkshop Wetenschap & Techniek

Nieuwsgierigheid en verwondering liggen aan de basis van talentontwikkeling bij kinderen. Wetenschap & Techniek volgens Onderzoekend & Ontwerpend Leren biedt de ruimte die daarvoor nodig is. Het stimuleert leerlingen om met hun eigen interesses en creativiteit aan de gang te gaan. Tijdens de Inspiratieworkshop Wetenschap & Techniek laten we zien wat je als leerkracht kunt doen om de radertjes bij kinderen in beweging te krijgen. De theorie komt aan de orde en daarna gaat het team zelf aan de slag. Zo ervaar je hoe je Wetenschap & Techniek eenvoudig en met alledaagse materialen op een leuke en leerzame manier kunt benaderen.


Aan de slag met eenvoudige materialen

We gaan in op de theorie van Onderzoekend & Ontwerpend Leren en de verschillende stappen in de leercyclus die daarbij horen. Ook is er aandacht voor de koppeling van Wetenschap & Techniek met kerndoelen en bestaande vakken. Daarna ga je als leerkracht zelf aan de slag met W&T-lessen met eenvoudige materialen.

 

De school kan kiezen tussen 2 thema’s: thema Vastmaken & Verbinden en thema Energie

Thema Energie: de workshop over dit thema sluit aan op de SLO-kerndoelen met betrekking tot energie. Daaronder vallen onderwerpen als elektriciteit, maar ook zonne- en windenergie, beweging, licht, warmte, duurzame energiebronnen, stroom en geleiding.

Thema Vastmaken en verbinden: de workshop over dit thema sluit aan op de SLO-kerndoelen met betrekking tot verbindingen. Daaronder vallen bijvoorbeeld verbindingen met lijm, schroeven, spijkers, draad etc. Allerlei manieren om twee dingen aan elkaar vast te maken en inzicht te krijgen in wanneer je welke methode gebruikt (wat is wanneer de beste verbinding?).

De workshop begint uit een introductie over O&O-leren en een toelichting op de zeven stappen uit de O&O-cyclus. Daarna verkennen de deelnemers het thema van de workshop, geeft de techniekcoach uitleg over hoe je komt tot een goede onderzoeks- of ontwerpvraag en gaan de deelnemers aan de slag met materiaal. Doel is dat ze op basis van een eerste verkenning van de materialen, komen tot een onderzoeks- of ontwerpvraag en daar vervolgens mee aan de slag gaan. De workshop sluit af met reflectie op wat de deelnemers hebben gedaan en de toepasbaarheid hiervan in hun eigen groep. Doel van de workshop is deelnemers te laten ervaren wat werken volgens O&O betekent voor hun rol en houding in de klas en tegelijkertijd wat het oplevert als je uitgaat van de nieuwsgierigheid van leerlingen.

De lesideeën die na afloop worden uitgedeeld, stimuleren de deelnemers om zelf direct in hun eigen klas aan de slag te gaan. 

 

 

Doel: Leerkrachten enthousiast maken voor W&T, zelfvertrouwen kweken om zélf W&T te geven en inspireren. 

Doelgroep: Teams van basisscholen (of deel hiervan) die willen beginnen met Wetenschap & Techniek.

Minimum/Maximum aantal deelnemers: 8 / 15

Informatie: Duur: 1,5 uur, geen kosten.

Marjan Bouw, techniekcoördinator OBS De Regenboog“We wilden meer aandacht voor Wetenschap & Techniek, omdat het een belangrijk onderdeel is van talentontwikkeling bij kinderen. Tijdens de workshop hebben we allerlei ideeën opgedaan en genoeg materialen in huis om voorlopig vooruit te kunnen!”