21 First Century Skills - Visie ontwikkeling in de school

First Century Skills, oftewel 21e eeuwse vaardigheden. Tegenwoordig kun je niet meer om deze term heen en is het onmisbaar voor het vak Wetenschap & Technologie. Maar wat houdt het in en hoe pas je dit toe in de school? Wat kun je doen om het kritisch denken te bevorderen of computational denken te ontwikkelen? Welke activiteiten zijn geschikt om het creatief denken "aan" te zetten en wijsheid te vergaren bij het gebruik van diverse media? Op ongeveer dezelfde manier als bij de toolkit visie en beleid van Cultuuronderwijs, kijken we naar de behoeftes van de school en wat er nodig is.