Beleid Kunst- en cultuureducatie - een Toolkit

Een toolkit om op een speelse manier een beleidsplan Kunst & Cultuur te ontwikkelen.

Kunstkade heeft een spel bedacht met verschillende werkvormen om als team te komen tot een beleidsplan Kunst en Cultuur.

Een bloemenweide wordt ingekleurd, de visie wordt gevist. Het plan wordt op een boodschappenbriefje XL genoteerd. Dit zijn enkele activiteiten die in de toolkit beschreven staan. Sommige activiteiten vinden plaats met het hele team, andere worden uitgewerkt in een kleiner verband: icc’er, directeur, cultuurcoach, aangevuld met bouwcoördinatoren. De toolkit is in 2018 – 2019 ontwikkeld in samenwerking met pilotscholen en een klankbordgroep.

We planten zaadjes, bewonderen de bloemen, hengelen naar meningen en overtuigingen, leggen de vinger op dát wat écht belangrijk is en we noteren: dit gaan we doen!

“Ik heb nog nooit op zo’n simpele en leuke manier aan visie-ontwikkeling gedaan.” sprak één van de leerkrachten uit een pilotschool.

“We hebben nog nooit zoiets moois gemaakt.” aldus de vormgever van de toolkit.

En dat vinden we belangrijk: Kunst en Cultuur is mooi en praten over visie kan en mag ‘leuk’ zijn. Onder begeleiding van de cultuurcoach, kan een school kiezen voor dit traject. Vraag ernaar!

Voor: het hele schoolteam; minimaal 2 teambijeenkomsten à 1 uur, min. 3 bijeenkomsten à 1 uur in kleiner verband.

Waar: Op de eigen school.