Inleiding Deskundigheidsbevordering 2021-2022

Het geven van teamtrainingen is voor de cultuurcoaches van Kunstkade een belangrijk onderdeel van hun werk op de scholen. Altijd op maat en op vraag van de scholen. Alle coaches van Kunstkade zijn niet alleen deskundig in het coachen van schoolteams maar hebben ook hun eigen signatuur wat betreft een kunstdiscipline. Voor een verdieping in een bepaalde kunstdiscipline kunnen de coaches ingezet worden op andere scholen indien gewenst. Daarbij hebben de coaches zich de afgelopen jaren kunnen specialiseren in bv het maken van beleid, het opzetten van ateliers, de kunst van het presenteren, hoe nog meer te halen uit de talenten van de kinderen, kindgesprekken op maat, meervoudige intelligentie……

We geven - zie index - een aantal voorbeelden over hoe een teamtraining eruit zou kunnen zien.

Aanmelden? Kijk op schoolkade.nl bij deskundigheidsbevordering. Meer informatie: jenny.nijkamp@kunstkade.nl