DIGITALE VOORLICHTING MEER KUNST IN JE EIGEN LES OP 30 SEPTEMBER

Wil je als leerkracht samen met een kunstdocent voor je klas staan en kunst inzetten om de doelen in je lessen te behalen? Of vakoverstijgend werken met beeldende kunst, theater, dans, muziek of taal? Daarvoor heeft KEK co-teaching in de klas met kunstdocenten van o.a. het Fries Museum, Tryater, Fers, Keunstwurk en Kunstkade. Op 30 september vertellen we je er digitaal graag meer over.

Wil je als leerkracht samen met een kunstdocent voor je klas staan en kunst inzetten om de doelen in je lessen te behalen? Of vakoverstijgend werken met beeldende kunst, theater, dans, muziek of taal? Daarvoor heeft KEK co-teaching in de klas met kunstdocenten van o.a. het Fries Museum, Tryater, Fers, Keunstwurk en Kunstkade. Op 30 september vertellen we je er digitaal graag meer over.

Het aanbod bestaat uit De Tekenskoalle (beeldend, met een docent van het Fries Museum), Wy Spylje (theater, met een docent van Tryater), Wy Dûnsje (dans, met een docent van Kunstkade), Wy Sjonge (muziek, met een docent van Keunstwurk) en De Taaltoveraars (taalplezier, met een docent van Fers).

Op 30 september tussen 19:30 en 21:00 uur kun je een kunstdocent digitaal ontmoeten, meedoen aan een werksessie met de nieuwe Draaiwijzer (om in en met je klas inspiratie te vinden voor creatieve lessen) en vragen stellen over mogelijke samenwerking op school. Geef op www.kultuerfilter.nl/voorlichting aan welke discipline je interesse heeft, dan sturen wij je de link om op 30 september in te loggen.

Graag tot dan!