Nieuwe subsidieregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs

Goed nieuws voor cultuureducatie in het VMBO, VSO en praktijkonderwijs! Minister Bussemaker stelt dit jaar 1,7 miljoen euro extra beschikbaar om een impuls te geven aan cultuureducatie voor deze doelgroep

Aanvragen is mogelijk van 3 april 2016 tot en met 6 februari 2018,12.00 uur. De regeling is gericht op innovatie en cocreatie tussen scholen en aanbieders. Alleen aanbieders kunnen een aanvraag indienen. Kunstkade en Keunstkade organiseerden 13 maart een informatiebijeenkomst over de regeling. Voor de PP van deze bijeenkomst en voor vragen over de regeling kunt u terecht bij Gretha Straatsma, co√∂rdinator voortgezet onderwijs: gretha.straatsma@kunstkade.nl De regeling is te vinden op de site van het Fonds voor cultuurparticipatie