CKV verdiept

Een professionele impuls in september & oktober 2017 voor CKV docent en kunsteducatie professional

Het nieuwe CKV programma voor havo en vwo gaat van start
Hoe kun je hier op school en samen met culturele instellingen vorm en inhoud aan geven? Hoe werk je de domeinen verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden uit? Als je hier als onderwijs professional goed voor toegerust wilt zijn, geef je dan nu op voor de nascholing CKV verdiept.

CKV verdiept is een initiatief van de Master Kunsteducatie en wordt gegeven door experts uit allerlei kunstdisciplines. Na de nascholing kun je:

 

§ actueel en voor jongeren relevant CKV onderwijs ontwerpen;

§ jongeren begeleiden bij het onderzoeken van aspecten van kunst, creërend en beschouwend, individueel en collectief;

§ creatieve partnerschappen sluiten met de culturele omgeving van je school;

§ CKV onderwijs beoordelen en evalueren.

 

Cursusdata

Vrijdag 08 september van 15.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 16 september van 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 07 oktober van 10.00 tot 17.00 uur

Locatie: Leeuwarden en Groningen

Studieduur: 2 maanden en 20 uren contacttijd

 

Meer informatie en aanmelding: www.ecno.nl/ckv-verdiept

 

Contactpersoon

Gudrun Beckmann
Master Kunsteducatie Noord: g.beckmann@nhl.nl

 

De nascholing is een samenwerking tussen NHL en Hanzehogeschool.

Zie voor het volledige nascholingsaanbod www.ecno.nl