ADJE ORKEST TREEDT OP TIJDENS CityProms

Dit jaar spelen er 56 enthousiaste kinderen mee in het orkest. Het Adje Orkest speelt zaterdag 29 juni om 13.45 uur op het Wilhelminaplein in Leeuwarden.

Het afgelopen jaar waren de optredens van het Adje orkest een groot succes. Veel kinderen hadden zich aangemeld en er zijn toen 5 optredens geweest, waaronder het optreden voor Koningin Maxima in de Lawei in Drachten, bij de ondertekening van het convenant Meer muziek in de klas Friesland. Door het grote succes van het hele Adje project is er dit jaar weer een Adje Orkest samengesteld. Dit jaar spelen er 56 enthousiaste kinderen mee in het orkest.Het Adje Orkest speelt zaterdag 29 juni om 13.45 op het Wilhelminaplein!