Filmhub Noord Studiemiddagen 15 en 22 april

Kunstkade en Keunstwurk organiseren samen met Filmhub Noord twee inspiratiemiddagen FILM UPGRADED! over filmeducatie in het voortgezet onderwijs. We gaan samen film kijken én film maken. We besteden aandacht aan je onderwijspraktijk, zodat je de volgende dag het al kan toepassen in je lessen. Deelname aan beide middagen is gratis en wordt gefinancierd door Filmhub Noord. Meer informatie en opgave? Lees verder >

Filmhub Noord Studiemiddagen 15 en 22 april

Film is overal. Op Netflix, tv, YouTube, als een vlog, reclame of een documentaire en natuurlijk als informatiebron in onze eigen klaslokalen. Want filmbeelden verduidelijken, verhogen de motivatie en concentratie van de leerlingen, brengen onderwerpen tot leven, vermaken, ontspannen, geven nieuwe inzichten en leiden tot discussie en interactie. Van geschiedenis tot taalvakken, van kunstonderwijs tot zelfs exacte vakken; veel lessen worden ondersteund door bewegend beeld. Alleen… aandacht voor de beeldtaal en het bespreken van de keuzes die de filmmaker heeft gemaakt, dat is er nauwelijks.

Deze keuzes verdienen aandacht en het gesprek hierover aangaan met je leerlingen maakt bewuste kijkers van ze. Maar hoe zorg je nu dat je niet alleen de inhoud van de film in je lessen behandelt, maar ook de film nabespreekt? Hoe laat je leerlingen ook bewuste keuzes maken bij het film maken? En wat voegt dat eigenlijk toe aan je les?

Film Upgraded!

Op 15 en 22 april organiseren Keunstwurk en Kunstkade samen met Filmhub Noord twee inspiratiemiddagen Film Upgraded! over filmeducatie in het voortgezet onderwijs. We gaan samen film kijken én film maken. We besteden aandacht aan je onderwijspraktijk, zodat je de volgende dag het al kan toepassen in je lessen. Deelname aan beide middagen is gratis en wordt gefinancierd door Filmhub Noord.

Opgeven kan hier!

NB: We hopen natuurlijk dat we je in levende lijve kunnen ontmoeten, maar mochten de maatregelen in april nog van kracht zijn, dan verzorgen we de inspiratiemiddagen online.
Heb je vragen over de middagen, het programma of opgeven? Mail dan naar gretha.straatsma@kunstkade.nl of a.houben@keunstwurk.nl

Programma

Film kijken

15 april 15:00 – 17:00
Locatie: Slieker Film
Workshopdocent: Loes Brinkman, Film in Friesland

Je krijgt de tools om dieper te duiken in de films die je in je klas kijkt. Fictiefilms, maar natuurlijk ook non-fictie! We doen dit aan de hand van de vaardigheden beleven, verwoorden, en onderzoeken van filmeducatie.
Dagprogramma:

  • Wat is filmeducatie?
  • Wat betekenen de vaardigheden beleven, verwoorden, en onderzoeken voor je lespraktijk?
  • Wat kan het kijken van film toevoegen aan je les?
  • Hoe zet je film in bij je lessen (alle vakken) en hoe kan dit vakoverstijgend?
  • Een voorbeeld filmbespreking aan de hand van de film Moffenmeid die je in je eigen klas kan toepassen.

Aan het einde van de middag ga je naar huis met een goedgevulde rugzak, figuurlijk maar ook letterlijk! Je hebt belangrijke kennis over film kijken opgedaan en ontvangt een hand-out met handige links naar filmlessen en tips voor het maken van je eigen les. Alle deelnemers ontvangen ook de publicaties Doorlopende leerlijn film en Dit is filmeducatie!

Film maken

22 april 15:00 – 18:00 (met aansluitend soep en broodjes)
Locatie: Nader te bepalen
Workshopdocent: Ana Paunovik, Kunstkade

We gaan samen film maken! Het maken van film kan in het vo ingezet worden als presentatiemiddel van bijvoorbeeld een werkstuk. Maar… hoe vind je eigenlijk de juiste vorm om je verhaal te vertellen? Hoe vertaal je een opdracht naar een film? En hoe begeleid je als docent je leerling in zo’n maakproces?

Dagprogramma:

  • Wat is de meerwaarde van film maken in je lessen?
  • Wat betekenen de vaardigheden onderzoeken, creëren en reflecteren voor je onderwijspraktijk?
  • Aan de slag! We maken een korte film.
  • We sluiten de dag af met soep en broodjes om nog na te kunnen kletsen.

Ook hier ga je naar huis met een goedgevulde rugzak. Je weet nu hoe je film maken in kan zetten in je les en ontvangt een hand-out met handige apps, maakopdrachten en tips voor je lessen.

Filmhub Noord is een nauwe samenwerking tussen Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Kunstkade, Forum Groningen, Film in Friesland en het Internationaal Filmfestival Assen. Samen zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat filmeducatie in het noorden een structurele plek in het primair en voortgezet onderwijs krijgt. Filmhub Noord is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Filmfonds en We the North.