LKCA // Wat mag wel en niet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?

In het overzicht van LKCA, lees je wat er wel en niet mag met cultuureducatie en cultuurparticipatie, op basis van de meest recente kabinetsbesluiten. Alleen de verruimingen per 1 juni zijn definitief besloten, de verruimingen per 1 juli nog niet.

In het overzicht van LKCA, lees je wat er wel en niet mag met cultuureducatie en cultuurparticipatie, op basis van de meest recente kabinetsbesluiten. Alleen de verruimingen per 1 juni zijn definitief besloten, de verruimingen per 1 juli nog niet. Klik hier voor het overzicht.