LKCA // Wat mag wel en niet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie? Update 14 oktober

In dit overzicht lees je wat er wel en niet mag met cultuureducatie en cultuurparticipatie, op basis van de meest recente kabinetsbesluiten. Lees verder.

Per 14 oktober zijn de regels verder aangescherpt. Maar kinderen en volwassen mogen kunst blijven beoefenen, repeteren en optreden. Binnen geldt in verenigingsgebouwen voor jongeren t/m 17 jaar een uitzondering op het maximum van 30 personen. Buiten is cultuurbeoefening ook uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen. Lees alle regels op de website van het LKCA: klik hier.

Bron: LKCA