KUNSTKADE EN DE VAKANTIESCHOOL

Vakantieschool Leeuwarden is bedoeld voor leerlingen uit het basisonderwijs die na de zomervakantie naar groep 6, 7 of 8 gaan én voor leerlingen uit het speciaal onderwijs die naar groep 7 of 8 gaan. In de laatste twee weken van de zomervakantie, van 12 t/m 23 augustus 2019, hebben we een speciaal programma waarin we werken aan rekenen, taal, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Er zijn nog plaatsen: meld je aan via vakantieschool@kunstkade.nl. Vol = vol!