VAKANTIESCHOOL LEEUWARDEN 12 t/m 23 augustus 2019

Vakantieschool Leeuwarden (voorheen Zomerschool 058) is bedoeld voor kinderen die na de zomervakantie naar groep 6, 7, 8 en de brugklas gaan. Door middel van extra lessen in de zomer-, kerst- en meivakantie, kunnen leerlingen hun leerprestaties verbeteren op het gebied van rekenen en taal, de 'zomerdip' voorkomen en de overgang naar de volgende groep verbeteren. Dit jaar vindt de Vakantieschool plaats in de laatste twee weken van de zomervakantie (12 t/m 23 augustus 2019).

Informatie voor leerkrachten

 

Vakantieschool Leeuwarden (voorheen Zomerschool058) is bedoeld voor kinderen die na de zomervakantie naar groep 6, 7, 8 en de brugklas gaan.

 

 

Doelen zijn het verhogen van de leerprestaties op het gebied van rekenen en taal, de ‘zomerdip’ voorkomen en het verbeteren van de overgang naar de volgende groep.

 

 

·                    laatste twee weken van de zomervakantie: 12 t/m 23 augustus 2019

·                    Maximaal 18 leerlingen per klas.

·                    Per klas: 1 leerkracht en minimaal 1 assistent

·                    2 RT-ers voor extra individueel onderwijs

·                    gratis voor de leerlingen, niet vrijblijvend

·                    Nieuwe locatie: Comenius Zamenhof, Robert Kochstraat 6  in Leeuwarden

·                    tijdstippen van 08.30 uur tot 14.15 uur

·                    kinderen komen op de fiets naar de Zomerschool

·                    focus op rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat

·                    sport en theater/spel als onderdeel van het lesprogramma

·                    lunch wordt verzorgd

·                    23 augustus  2019  (laatste middag) diploma-uitreiking om 13.30 uur op Comenius Zamenhof. Iedereen is welkom!

 

 AANMELDEN

 

·                    Presentatie (10 minuten) in de klas is mogelijk

·                    aanmelden z.s.m. (vóór 15 juni a.s.) door leerkracht via vakantieschool@kunstkade.nl

·                    na aanmelding volgt toelatingsgesprek met leerling en ouder(s)

·                    bij meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen volgt eerst overleg met leerkracht, daarna eventueel loting

·                    bij deelname van leerling vult leerkracht overdrachtsformulier in met knelpunten en wensen zodat de zomerschoolperiode optimaal benut kan worden

·                    na afloop van Vakantieschool Leeuwarden volgt er weer een overdracht van Zomerschool058 naar eigen leerkracht

·                    contactpersoon Koos Pot, vakantieschool@kunstkade.nl tel 0612 161610

.