Corona update

Vanaf 28 november gelden er nieuwe coronaregels. Het onderwijs blijft open. Wel komen er extra afspraken om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals looproutes in de scholen en voor personeel en leerlingen vanaf groep 6 en in het voortgezet onderwijs mondkapjes in de gang. En regelmatige zelftesten. Kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een snottebel moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD.

Het LKCA houdt op haar website de gevolgen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie bij van de meest recente kabinetsbesluiten over corona (indien relevant). 

Hieronder lees je in detail alle maatregelen voor cultuureducatie en -participatie. 

Lees de algemene maatregelen (rijksoverheid.nl)
Scholen blijven open met aangescherpte maatregelen (rijksoverheid.nl) 

Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren (rijksoverheid.nl)