Filmhub Noord geeft filmbelevenis een betekenis

Filmhub Noord is hét expertisecentrum voor filmeducatie in Groningen, Friesland en Drenthe, en heeft als doel om filmeducatie een plek te geven in het primair- en voortgezet onderwijs. Op donderdag 10 september tekenden Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Kunstkade, Film in Friesland, Internationaal Filmfestival Assen en Forum Groningen de samenwerkingsovereenkomst en kan Filmhub Noord van start. Filmhub Noord gaat vanaf november regelmatig inspirerende events organiseren.

Filmhub Noord geeft filmbelevenis een betekenis

Filmhub Noord is hét expertisecentrum voor filmeducatie in Groningen, Friesland en Drenthe, en heeft als doel om filmeducatie een plek te geven in het primair- en voortgezet onderwijs. Op donderdag 10 september tekenden Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Kunstkade, Film in Friesland, Internationaal Filmfestival Assen en Forum Groningen de samenwerkingsovereenkomst en kan Filmhub Noord van start.

De zes partners gaan aan de slag door kennis, kunde en inspiratie te delen met de Noordelijke regio en de rest van het land. Ze gaan langs bij scholen om te ontdekken wat hun vraag is. En zullen actief bouwen aan een netwerk met partners die hetzelfde doel nastreven.

Filmhub Noord wil filmbelevenis een betekenis geven door leerlingen de taal van film vloeiend te leren spreken en schrijven. Want wie de taal van film beheerst zet en ziet de wereld en zichzelf in perspectief.

Het Netwerk

Filmhub Noord is een nauwe samenwerking tussen Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Kunstkade, Forum Groningen, Film in Friesland en het Internationaal Filmfestival Assen. Samen zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat filmeducatie in het noorden een structurele plek in het primair en voortgezet onderwijs krijgt. Daarvoor bouwen we aan een netwerk van partijen met hetzelfde doel voor ogen, werken we aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en docenten en informeren en inspireren we gevraagd en ongevraagd. In elke provincie is ook een Proeftuin: een gelijkwaardige en onderzoekende samenwerking tussen het onderwijs, steuninstellingen en aanbieders van filmeducatie. Hierin beantwoorden we al doende de vraag van het onderwijs. Het eindresultaat is een aantal inspirerende onderwijsprogramma’s, overdraagbaar naar andere scholen, provincies en aanbieders.Foto's: Bob de Vries