Proeftuinen

Placeholder

Een project dat voortkomt uit het Inspiratienetwerk

Een proeftuin is een samenwerking tussen meerder culturele partners en één (of twee) scholen. De proeftuinen zijn gemodelleerd naar Rotterdams CKV voorbeeld. In school jaar 2019-2020 zijn twee proeftuinen gestart. De eerste proeftuin was een samenwerking met de scholen PJ Impulse, PJ Montessori, het Fries Museum en Meeuw JTS. De vraag vanuit de scholen was: Hoe kan een kunstwerk dienen als inspiratiebron voor het maken van een performance/theater/tekst/dans? Een mooie proeftuin waarbij leerlingen een rondleiding kregen door de tentoonstelling van Éric van Hove: Fenduq. Daarna kregen de leerlingen les in het maken van een performance. Tot slot selecteerden de leerlingen een kunstwerk uit de tentoonstelling waarbij ze een performance maakten én uitvoerden. De tweede proeftuin is een samenwerking met het Nordwin College, Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar en Meeuw JTS. Het thema wat hier centraal staat is: Identiteit : De eeuw van mijn huis/straat/wijk/dorp. Deze proeftuin is nog in ontwikkeling. De beschrijving en de voortgang van de proeftuinen staat binnenkort op www.schoolkade.nl

Per schooljaar kunnen maximaal twee proeftuinen gerealiseerd worden.

Info voor de leerkracht

N.v.t.

Discipline
Multidisciplinair
Type onderwijs
HAVO
VWO
Gymnasium
VMBO
Speciaal Onderwijs
Doelgroep
Bovenbouw
Onderbouw
Duur
n.v.t.
Toelichting kosten
Per proeftuin is er vanuit Kunstkade € 2000,- beschikbaar
Maximaal groepsgrootte
n.v.t.