Middeleeuwen

Placeholder

Een lang vervlogen tijd komt tot leven

Ontdek de verandering van een donkere naar een dynamische tijd waarin in het kustgebied van de Waddenzee volop werd gereisd, gestreden en gehandeld.

Van 10 september 2022 tot 8 januari 2023 presenteert het Fries Museum een tentoonstelling over de volle en late middeleeuwen, de jaren 1067-1567. Het Friesland van toen strekte zich uit van de Zuiderzee tot aan de Wezer in het Duitse Ostfriesland. In een landschap bomvol kastelen, kerken en kloosters kozen de bewoners hun eigen rechters, hadden ze een eigen taal en een kenmerkende kledingstijl. De basis voor deze tentoonstelling is de rijke, maar onbekende archeologische collectie middeleeuwse voorwerpen van het Fries Museum, aangevuld met (inter)nationale bruiklenen. Leerlingen worden uitgedaagd na te denken over de tijd van de Friese Vrijheid. Hoe was die vrijheid eigenlijk? De wereld was keihard, door strijd en ziektes, maar ook de tijd van het bouwen van kloosters, kerken, steden, dijken, terpen en de opkomst van handel en ambacht. De vele verhalen, geschriften en bijzondere archeologische vondsten brengen de geschiedenis tot leven en bieden een nieuwe blik op hun omgeving.

Info voor de leerkracht

We maken programma's die geschikt zijn voor verschillende leerjaren en leerniveaus, vanuit de leergebieden mens & maatschappij en kunst & cultuur. Neem contact met ons op als u een heel gerichte koppeling met het curriculum wilt.

Discipline
Erfgoed
Type onderwijs
HAVO
VWO
Gymnasium
VMBO
Speciaal Onderwijs
Doelgroep
Onderbouw
Duur
75 minuten. In combinatie met de aanvullende workshop in ons atelier verdubbelt de tijd
Kosten per leerling
€ 5,00
Toelichting kosten
€ 5,- per leerling, in combinatie met een atelierprogramma: € 10,-
Maximaal groepsgrootte
30
Opmerkingen
Na binnenkomst wordt uw groep - als deze groter is dan 16 leerlingen - opgesplitst in twee groepen. Zij doen inhoudelijk hetzelfde programma, alleen in een andere volgorde. U mag een extra begeleider meenemen, als u dat fijn vindt.  Voorafgaand aan het bezoek kan u gebruik maken van de suggesties ter voorbereiding. Deze zijn vanaf september 2022 op deze site te vinden.