Media Art Festival-LUNA 2020-2021

Placeholder

Mediakunst ervaren en zelf maken

Kijk voor de educatieve activiteiten op het festival in de periode 24 september t/m 10 oktober 2021 bij schooljaar 2021-2022.

Neem contact met ons op voor mogelijkheden buiten de festival periodes om: mediaartfriesland@gmail.com

Meer informatie vindt u op onze site: www.mediaartfestival.nl/education

Info voor de leerkracht

Bij de kunstwerken op het Media Art Festival en LUNA komen veel verschillende toepassingen van techniek kijken zoals geluid, licht, kinetiek, (bewegend) beeld en digitale aansturing van werken. Wij kunnen putten uit een breed repertoire aan workshops en stellen graag rondleidingen op maat samen. We nodigen leerkrachten uit om contact op te nemen voor de exacte invulling van het programma, waarbij we graag rekening houden met de specifieke belangstelling en leeftijd van leerlingen, het onderwijsniveau en eventuele voorkennis. In overleg is veel mogelijk. Ook kijken we graag hoe een workshop op het MAF goed aan kan sluiten bij actuele thema’s op school.
Buiten het festival om zijn workshops en algemene inleidingen in de mediakunst op school op ieder moment van het schooljaar mogelijk.

Discipline
Beeldende vorming
Media
Multidisciplinair
Type onderwijs
HAVO
VWO
Gymnasium
VMBO
Speciaal Onderwijs
Doelgroep
Bovenbouw
Onderbouw