Media Art Festival-LUNA 2020

Placeholder

Mediakunst ervaren en zelf maken

Rondom het thema ‘Hier en nu’ presenteren de kunstenaars van het Media Art Festival en LUNA werken en nodigen uit om te discussiëren over de betekenis van media en technologie, juist nu de wereld door Covid-19 in een situatie is beland waarin communicatie op afstand en leren en werken vanaf thuis belangrijker zijn dan ooit. Tijdens het Media Art Festival en het LUNA Leeuwarden Urban Night Adventure nemen jongeren een kijkje in de wereld van kunstenaars die werken met moderne technologie zoals communicatieapparatuur, licht en geluid. Zij leren hoe mediakunstenaars spelen met techniek en worden uitgedaagd om over nieuwe toepassingen van apparatuur na te denken. Alhoewel het plezier en de fascinatie van het spelen met technologie vooropstaan, gaan wij ook in gesprek over de invloed van o.a. moderne apparatuur op onze maatschappij en nodigen uit om te na te denken over de gevolgen van technologie voor ons dagelijks leven. Uiteraard passen wij de inhoud van de gesprekken die we voeren met de deelnemers aan aan de actuele situatie.

Naast rondleidingen kunnen hands-on workshops geboekt worden waarin jongeren zelf mediakunst maken waaraan allerlei technische apparatuur te pas komt. Ook kunnen wij ontmoetingen met inspirerende internationale kunstenaars regelen.Voor rondleidingen zijn er twee opties:- een rondleiding door onze MAF Young Masters expositie van jonge internationale mediakunst;- een boeiende tocht langs de LUNA-werken die eind November drie avonden lang in het centrum van Leeuwarden te beleven zijn – op straat en op pleinen, in achtertuinen, steegjes, hofjes, winkelpanden….Deze rondleidingen kunnen met elkaar en met workshops gecombineerd worden.

Workshops:De inhoud hiervan bepalen we graag in overleg met de leerkrachten. Wij kunnen putten uit een breed repertoire aan workshops over geluid, licht, kinetiek, (bewegend) beeld, communicatie en nog veel meer. In overleg is veel mogelijk. Ook kijken we graag hoe een workshop op het MAF goed aan kan sluiten bij actuele thema’s op school. Graag horen wij wat de specifieke belangstelling van een groep is en bieden dan een workshop op maat aan.

Mediakunst het hele haar doorHet is ook mogelijk om gedurende het hele jaar workshops op maat te boeken, dit kan ook op school, aangepast aan de interesses en kennisstand van de doelgroep. De inhoud van de workshops wordt in overleg vastgesteld - er is keuze uit o.a. light grafitti, radiomaken en animatie. Als u zelf wensen heeft, kijken onze educatiemedewerkers graag naar de mogelijkheden.

Info voor de leerkracht

Bij de kunstwerken op het Media Art Festival en LUNA komen veel verschillende toepassingen van techniek kijken zoals geluid, licht, kinetiek, (bewegend) beeld en digitale aansturing van werken. Wij kunnen putten uit een breed repertoire aan workshops en stellen graag rondleidingen op maat samen. We nodigen leerkrachten uit om contact op te nemen voor de exacte invulling van het programma, waarbij we graag rekening houden met de specifieke belangstelling en leeftijd van leerlingen, het onderwijsniveau en eventuele voorkennis. In overleg is veel mogelijk. Ook kijken we graag hoe een workshop op het MAF goed aan kan sluiten bij actuele thema’s op school.
Buiten het festial om zijn workshops en algemene inleidingen in de mediakunst op school op ieder moment van het schooljaar mogelijk.

Info voor de ouders

Ouders zijn tijdens de activiteiten van harte welkom op Media Art Festival en LUNA al zullen uw pubers dat wellicht anders zien. Maar mocht u dan toch moeten rijden, dan kunt u in overleg met uw kinderen en de leerkrachten deelnemen aan workshops en rondleidingen of op eigen gelegenheid de kunstwerken bekijken. In groepsverband is de entree voor begeleidende ouders gratis. Als er voor uw kind bijzondere eisen zijn t.a.v. bijvoorbeeld stroboscopisch licht of uitdagende inhouden van kunstwerken, dan vragen wij u om dat voor het bezoek bij ons te melden zodat wij bij de routing door de expositie of op LUNA daar rekening mee kunnen houden.

Discipline
Beeldende vorming
Media
Multidisciplinair
Type onderwijs
HAVO
VWO
Gymnasium
VMBO
Speciaal Onderwijs
Doelgroep
Bovenbouw
Onderbouw
Duur
60 minuten of langer
Kosten per groep
€ 65,00
Toelichting kosten
Rondleiding Media Art Festival: 65 Euro, inclusief entree; rondleiding LUNA: 85 Euro; prijzen voor workshops en kunstenaarsontmoetingen in overleg en afhankelijk van beschikbaarheid en eventuele materiaalkosten
Maximaal groepsgrootte
30 voor rondleidingen, 15 voor workshops
Opmerkingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met mediaartfriesland@gmail.com.