Kunstroute Leeuwarden Vrij-Baan

Placeholder

Webapp en ontwerpwedstrijd

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is het voor een aantal klassen per jaar mogelijk mee te doen aan het onderwijsprogramma bij de 11 kunstwerken van de Kunstroute Leeuwarden Vrij-Baan rondom de invalswegen (radialen) en stadsring van Leeuwarden. Per radiaal gaf één kunstenaar de kunstwerken vorm. De Gemeente Leeuwarden stelde voorafgaand aan dit project samen met Keunstwurk een Masterplan Kunst op. Net zoals destijds de kunstenaars werden uitgedaagd na te denken over hoe hun werk de relatie tussen stad en buitengebied kon versterken, willen we leerlingen na laten denken over hoe kunst in de openbare ruimte fungeert. Uiteraard gaan ze zelf ook ontwerpen!

Ter ondersteuning voor zowel leerlingen als docenten is een webapp ontwikkeld, ter voorbereiding in de klas en bij het bezoeken van de kunstwerken. De veelal keramische kunstwerken zijn de bron waar leerlingen onderzoek doen en beeldende, talige of bedenk-opdrachten maken. Iedereen kan naar smaak en leerbehoefte er mee aan de slag. Dat kan zelfstandig en waar dan ook, zonder aanmelding of deelnamekosten.

Info voor de leerkracht

Ontwerpwedstrijd

Tot en met het schooljaar 2023-2024 is het voor een beperkt aantal klassen per jaar mogelijk formeel deel te nemen aan de ontwerpwedstrijd bij de kunstroute. Na aanmelding wordt gezorgd voor aanvullende begeleiding in de vorm van een bezoek aan de tentoonstelling van hedendaagse ontwerpers en keramisten in Keramiekmuseum Princessehof en gastlessen, zodat de leerlingen goed voorbereid het ontwerpproces in gaan. Aan het eind van het schooljaar beoordeelt een vakkundige jury alle ingezonden ontwerpen. Een selectie van de ontwerpen wordt in Keramiekmuseum Princessehof gepresenteerd en in overleg met de gemeente wordt gekeken of het beste ontwerp op termijn daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Op onze website (de tweede link rechts hiernaast) zijn details over de inschrijving en de planning te vinden. De webapp is via de eerste link hiernaast beschikbaar.

Discipline
Beeldende vorming
Type onderwijs
HAVO
VWO
Gymnasium
VMBO
Speciaal Onderwijs
Doelgroep
Bovenbouw
Duur
75 minuten. In combinatie met de aanvullende gastles in ons atelier verdubbelt de tijd
Kosten per leerling
€ 5,00
Toelichting kosten
Zelfstandig gebruik van de webapp: gratis Deelname aan de ontwerpwedstrijd inclusief begeleiding verschillende activiteiten: € 5,- per leerling
Maximaal groepsgrootte
30
Opmerkingen
Het complete programma bestaat uit: museumbezoek, gastles op school (of in ons atelier), tussentijdse adviesronde, jurering, (indien van toepassing: ) feestelijke onthulling winnaar (eenmaal per jaar, aan het einde van het schooljaar). De webapp is uiteraard gratis te gebruiken, ook voor scholen die hier zelfstandig en zonder aanmelding voor de ontwerpwedstrijd gebruik van willen maken.