Kunstroute Leeuwarden Vrij-Baan

Placeholder

Webapp en ontwerpwedstrijd

Sinds het schooljaar 2019-2020 is het voor een aantal klassen per jaar mogelijk mee te doen aan het onderwijsprogramma bij de 11 kunstwerken van de Kunstroute Leeuwarden Vrij-Baan rondom de invalswegen (radialen) en stadsring van Leeuwarden. Per radiaal gaf één kunstenaar de kunstwerken vorm. De Gemeente Leeuwarden stelde voorafgaand aan dit project samen met Keunstwurk een Masterplan Kunst op. Net zoals destijds de kunstenaars werden uitgedaagd na te denken over hoe hun werk de relatie tussen stad en buitengebied kon versterken, willen we leerlingen na laten denken over hoe kunst in de openbare ruimte fungeert. Uiteraard gaan ze zelf ook ontwerpen!

Ter ondersteuning voor zowel leerlingen als docenten is een webapp ontwikkeld, ter voorbereiding in de klas en bij het bezoeken van de kunstwerken. De veelal keramische kunstwerken zijn de bron waar leerlingen onderzoek doen en beeldende, talige of bedenk-opdrachten maken. Iedereen kan naar smaak en leerbehoefte er mee aan de slag. Dat kan zelfstandig en waar dan ook, zonder aanmelding of deelnamekosten.

Corona

Wij dragen zorg voor een veilige situatie voor leerlingen, docenten en museumpersoneel tijdens het bezoek aan tentoonstellingen. Mocht het volgens de dan geldende RIVM-protocollen niet mogelijk zijn een bezoek aan het museum te brengen, dan overleggen we graag op maat over een alternatief digitaal bezoek met een museumdocent, of een museumdocent die op school komt. Neem vooral contact met ons op om dat te bespreken! Wij staan open voor alle mogelijke oplossingen.

Info voor de leerkracht

Ontwerpwedstrijd

Voor een beperkt aantal klassen per jaar is het mogelijk formeel deel te nemen aan de ontwerpwedstrijd bij de kunstroute. Na aanmelding wordt gezorgd voor aanvullende begeleiding in de vorm van een bezoek aan de tentoonstelling van hedendaagse ontwerpers en keramisten in Keramiekmuseum Princessehof en gastlessen, zodat de leerlingen goed voorbereid het ontwerpproces in gaan. Aan het eind van het schooljaar beoordeelt een vakkundige jury alle ingezonden ontwerpen. Een selectie van de ontwerpen wordt in Keramiekmuseum Princessehof gepresenteerd en in overleg met de gemeente wordt gekeken of het beste ontwerp op termijn daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Op onze website zijn details over de inschrijving en de planning  te vinden.

Discipline
Beeldende vorming
Type onderwijs
HAVO
VWO
Gymnasium
VMBO
Speciaal Onderwijs
Doelgroep
Bovenbouw
Onderbouw
Duur
museumbezoek: 75 minuten, gastles: roostertijd, fietstocht: naar behoefte
Kosten per leerling
€ 4,00
Toelichting kosten
Zelfstandig gebruik van de webapp: gratis Deelname aan de ontwerpwedstrijd inclusief een museumbezoek, gastles en begeleiding op school: € 4,- per leerling Met ingang van 1-1-2021 zijn de kosten per leerling € 5,-.
Maximaal groepsgrootte
30
Opmerkingen
De routekaart met alle kunstwerken is te downloaden via www.vrij-baan.nl Keramiekmuseum Princessehof, Grote Kerkstraat 9, Leeuwarden