Placeholder

Ceramic Reflections in Contemporary Art

Van 10 oktober 2020 tot en met 5 september 2021 presenteert Keramiekmuseum Princessehof de tentoonstelling Human After All. Een bonte verzameling van sculpturen van keramiek, maar ook installaties, fotografie en videowerken geven een rijk geschakeerd beeld van de verschillende blikken van kunstenaars op de mens. Volkscultuur, de positie van de vrouw, de vooringenomenheid van onze eigen waarneming, massa versus individu, creëren, vernietigen en verzamelen, lichamelijkheid, hebzucht en macht zijn thema’s die in deze werken te ontdekken zijn.

We dagen leerlingen uit als reactie op de verhalen van de kunstenaars klassikaal of individueel een beeldende verwerking te maken in de vorm van een installatie, objecten van keramiek, geschreven verhalen of een animatie, in de vorm van een ontwerpwedstrijd. In een speciaal daarvoor gereserveerde ruimte wordt leerlingenwerk gepresenteerd gedurende de looptijd van de tentoonstelling. Ook kunnen klassen als onderdeel van het onderwijsprogramma een workshop/gastles in de klas krijgen, verzorgd door een museumdocent.

Corona

Wij dragen zorg voor een veilige situatie voor leerlingen, docenten en museumpersoneel tijdens het bezoek aan tentoonstellingen. Mocht het volgens de dan geldende RIVM-protocollen niet mogelijk zijn een bezoek aan het museum te brengen, dan overleggen we graag op maat over een alternatief digitaal bezoek met een museumdocent, of een museumdocent die op school komt. Neem vooral contact met ons op om dat te bespreken! Wij staan open voor alle mogelijke oplossingen.

Info voor de leerkracht

In het museum worden groepen van meer dan 15 leerlingen na een gezamenljke start gesplitst. 

Corona
Wij dragen zorg voor een veilige situatie voor leerlingen, docenten en museumpersoneel tijdens het bezoek aan tentoonstellingen. Mocht het volgens de dan geldende RIVM-protocollen niet mogelijk zijn een bezoek aan het museum te brengen, dan overleggen we graag op maat over een alternatief digitaal bezoek met een museumdocent, of een museumdocent die op school komt. Neem vooral contact met ons op om dat te bespreken! Wij staan open voor alle mogelijke oplossingen.

Discipline
Beeldende vorming
Media
Multidisciplinair
Type onderwijs
HAVO
VWO
Gymnasium
VMBO
Speciaal Onderwijs
Doelgroep
Bovenbouw
Onderbouw
Duur
75 minuten
Kosten per leerling
€ 5,00
Toelichting kosten
De gastles is onderdeel van het programma en bieden wij gratis aan.
Maximaal groepsgrootte
30
Opmerkingen
De gastles plannen we het liefst in de week na het museumbezoek, houdt u daar alvast rekening mee in de planning?