Cultuur Community VO

Placeholder

Cultuur Community VO is een inspiratienetwerk voor docenten

In het netwerk staat de vraag vanuit het onderwijs centraal. Wat leeft er binnen het onderwijs?

Het netwerk probeert hieraan handen en voeten te geven door het organiseren van twee (thema)bijeenkomsten per jaar. De individuele leerling staat hierbij centraal.
Het netwerk wordt aangestuurd door een werkgroep waarin docenten VO, educatiemedewerkers van culturele instellingen, Kunstkade en Keunswurk zitting hebben.

Doelen van de Cultuur Community VO zijn:

  • Betere afstemming vanuit de culturele partners op de vraag vanuit het onderwijs
  • Ervaringen delen, elkaar inspireren en enthousiasmeren
  • Van elkaar leren en elkaar versterken
  • Ontmoeten en netwerken
  • Organiseren van scholing

Cultuur Community VO richt zich in eerste instantie op docenten in de kunst- en cultuurvakken. Uiteraard zijn alle docenten welkom. Een goede samenwerking tussen school én culturele partners borgt het CKV doel: leerlingen ervaren kunst en cultuur in een professionele context.

Info voor de leerkracht

Voor wie: (kunstvak)docenten VSO, VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium

Website: www.schoolkade.nl

Contactpersoon: Gretha Straatsma
gretha.straatsma@kunstkade.nl
06-53228515

Discipline
Algemeen
Type onderwijs
HAVO
VWO
Doelgroep
Bovenbouw
Onderbouw