Illustere Figuren

Wij zijn Illustere Figuren, een makerscollectief dat sinds 2013 montagetheater maakt. We staan voor experimenteel én toegankelijk theater over maatschappelijke thema’s die we aanvliegen op een geëngageerde en autobiografische wijze. Kenmerkend voor ons werk is dat we als onszelf op het toneel staan, met alle humor, mededogen en zelfspot die daar bij komt kijken. Onze missie: het tonen van de huidige mens. In al onze projecten gaan we uit van hoop en positiviteit.