Fonds voor Cultuurparticipatie

Versterking cultuureducatie VMBO
Met de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020 wil het Fonds een grote groep scholen en leerlingen stimuleren samen met een culturele instelling talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso. Kunstkade

Wie kan aanvragen?
Je kan subsidie aanvragen als school of schoolvestiging voor vmbo, praktijkonderwijs en/of voortgezet speciaal onderwijs en als culturele instelling. Wanneer je als school aanvraagt, moet het schoolbestuur de aanvraag ondertekenen.

Waar let het Fonds op?
Het Fonds vindt het belangrijk dat je als school en culturele instellingen een gelijkwaardige samenwerking aangaat: samen bedenken, ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van het project. Het is belangrijk dat het project het creatief vermogen van de leerlingen bevordert. Hierbij gaat het in ieder geval om ‘maken en betekenis geven’. Bij het maken staat het experimenteren, creëren, vormgeven en (re)produceren centraal. Het is belangrijk om kort de huidige situatie op het gebied van cultuureducatie te omschrijven en duidelijk te maken wat je gaat doen om het project op te nemen in het lesprogramma. Denk hierbij ook aan draagvlak binnen je organisatie. Door deze punten kunnen wij goed zien hoe het project een volgende stap vormt.

Praktische voorwaarden

·         Het project start uiterlijk het schooljaar nadat je aanvraag is goedgekeurd, maar niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag.

·         Het project duurt minimaal twee en maximaal drie schooljaren, waarbij er in minstens twee schooljaren activiteiten plaatsvinden met leerlingen.

·         De subsidie die je van ons ontvangt mag maximaal 50% van je projectkosten dekken.
De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.

Belangrijke criteria

·         Gelijkwaardige samenwerking school en culturele instelling

·         Project is echt een volgende stap voor je school

·         Aanvraagperiode: 6 jan 2020 – 20 okt 2020

·         Aanvraagbedrag: 10.000 – 100.000

Kunstkade wil graag een subsidietraject starten. Heb je interesse en wil je de mogelijkheden onderzoeken? Neem dan contact op.
Contactpersoon: Gretha Straatsma gretha.straatsma@kunstkade.nl 06-53228515