Handreiking SLO voor CKV HAVO/VWO

Om docenten CKV houvast te geven bij het nieuwe examenprogramma CKV HAVO/VWO maakte SLO een digitale handreiking. Met voorbeelduitwerkingen van de dimensies en suggesties voor onderzoek, opdrachten, beoordelen en het formuleren van een PTA. Inmiddels zijn de voorbeelduitwerkingen voor alle elf dimensies beschikbaar. Zie website LKCA