Centrum voor talentontwikkeling : ÓÓK VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Het CvTO is een onderdeel van Kunstkade en is bedoeld om talentontwikkeling te stimuleren. Een jongere met een bijzondere passie of interesse wordt binnen het CvTO uitgedaagd om dat talent verder te ontwikkelen. 

Voor het CvTO is de definitie van talent het vermogen om uit te blinken in één of meer disciplines of vaardigheden. Dat vermogen is niet alleen aangeboren, het is ook een zaak van oefening en doorzettingsvermogen. Ons doel is om het individuele talent van jongeren in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen op het niveau dat bij de jongere past. Het gaat er niet om dat iedereen zo hoog mogelijk wordt opgeleid, maar wel zo goed mogelijk.

HOE WERKT HET CVTO?
Vanaf 8 jaar kunnen jongeren worden voorgedragen aan het CvTO. Als docenten of coaches een jongere scouten met een bijzonder talent of passie, dan melden zij dit kind aan bij het CvTO. Ouders kunnen hun kinderen niet zelf voordragen.

De jongere en zijn/haar ouder(s) krijgen vervolgens een uitnodiging voor een gesprek, waarin het aanbod wordt gedaan om zich via een persoonlijk traject verder te ontwikkelen. Met kind en ouder(s) zal vervolgens een (naschools) traject worden opgezet. Het begeleidingstraject kan doorlopen tot en met het 18e jaar.

WAT WORDT ER VAN DE OUDERS VERWACHT?

Wij hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Wij beseffen ons dat het niet voor elke ouder gemakkelijk is. Wanneer het voor de ouder niet mogelijk is om het kind te begeleiden dan zoeken wij voor de jongere een mentor. Voor ieder traject is jaarlijks financiële ondersteuning mogelijk via o.a. het Jeugd Cultuur Fonds. Per jongere wordt gekeken naar de financiële draagkracht van de ouder(s).

Meer informatie
www.cvto-leeuwarden.nl
contactpersoon: Kees Elzinga
kees.elzinga@kunstkade.nl