ICC Cursus - Intern Cultuur Coördinator

Interne Cultuur Coördinator

Speel jij graag een actieve rol in het verbinden van onderwijs en cultuur? Wil je cultuuronderwijs beter verankeren in het onderwijsprogramma? Heeft je school nog geen cultuurbeleidsplan of is het huidige plan aan vernieuwing toe en wil je met je school een volgende stap maken? Dan is de ICC-cursus iets voor jou!

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de acht bijeenkomsten zijn leerlijn-denken, draagvlak in het team, provinciale kansen voor jouw school, financiën en de culturele kaart van de omgeving van de school.

Een deel van de bijeenkomsten is online, voor het andere deel zijn we te gast bij culturele instellingen in Friesland, zoals het Planetarium in Franeker, waar we een kijkje achter de schermen nemen! De verwachte tijdsinvestering is ca. 40 uur. Maar dan heb je afloop van de cursus echt een prachtig cultuurbeleidsplan voor jouw school.

De ICC-cursus wordt in Friesland samen gegeven door vier partijen: Kunstkade, Akte2, PABO NHL-Stenden en Keunstwurk.

In schooljaar 2022-2023 kun je de ICC-cursus gratis volgen!

Meld je je aan met een groep (vanaf 12 personen), dan kan kunnen we in overleg ook naar jouw locatie komen.

Kernvragen:
- Hoe krijgt cultuureducatie een plek bij mij op school?
- Hoe pak ik het aan? Welke rol neem ik?
- Met wie kan ik samenwerken?
- Hoe creëer ik draagvlak?
- Hoe vergroot ik het eigenaarschap van mijn leerlingen?

Op donderdagen van 15.15 - 17.30 uur:

  • 6 oktober 2022
  • 3 november 2022
  • 1 december 2022
  • 12 januari 2023
  • 9 februari 2023
  • 9 maart 2023
  • 6 april 2023 (zelfstudiemoment met medecursist)
  • 25 mei certificering

Doelgroep: leerkrachten en schoolleiders

Locatie: elke bijeenkomst op een andere locatie in Fryslân – of online

Kosten: gratis in 2022-2023

MEER INFO e/o AANMELDEN: jenny.nijkamp@kunstkade.nl