TALENTONTWIKKELPROGRAMMA'S 2022/2023 - voor leraren

Talentontwikkelprogramma's voor leraren

Verdieping op kunst, cultuur en techniek
Veel kennis en kunde is aanwezig in elk team, een combinatie van vele talenten. Voor kunst, cultuur en techniek kunnen professionals een mooie aanvulling vormen daarop. Maar je kan je ook zelf als leraar verder bekwamen. Daarom bieden we verschillende verdiepingsmogelijkheden om zelf ook vorm te geven aan kunst, cultuur en techniek in de klas. Houd ook de nieuwsbrief in de gaten voor inspirerende bijeenkomsten gedurende het jaar.

Er is altijd een teamtraining op maat mogelijk.

Meer info: Jenny Nijkamp, jenny.nijkamp@kunstkade.nl

Deskundigheidsbevordering leraar

 • Beeldend: PO film lab / Werken in atelier vorm in beeldende lijn
 • Muziek: 1,2,3 zing
 • Dans: Dans in de klas
 • Theater: Toi toi toi
 • Taal: Spelen met taal

 

BEELDEND  

PO Filmlab

Tijdens het Noordelijk Film Festival bieden wij een bijzondere filmisch avontuur aan, namelijk expertsessie Filmeducatie! 

Filmbeelden verduidelijken, verhogen de motivatie en concentratie van de leerlingen, brengen onderwerpen tot leven, vermaken, ontspannen, geven nieuwe inzichten en leiden tot discussie. Kortom: film is meer dan een alleen een bewegend plaatje! Film is een product van een maker met een boodschap en een doel.

Wat beleven je leerlingen als ze film kijken en hoe leer je ze om te verwoorden wat ze hebben gezien en gevoeld? Hoe maak je een film eigenlijk? En tenslotte: wat heb jij als leerkracht nodig om al morgen aan de slag te kunnen met film en educatie? 

We bespreken de Film Toolkit (een educatief product), we maken een film en bekijken deze op het grote scherm. Na afloop van de workshop brengen we al onze kennis in praktijk door een film te bekijken van het Noordelijk Film Festival. 

 • Wanneer: 11 november 2022 (tijdstip nader te bepalen)
 • Voor: alle leerkrachten, ICC'ers en geïnteresseerden werkende in het PO
 • Waar: Stadsschouwburg de Harmonie
 • Meer info en aanmelden: Ana Paunovik, ana.paunovik@kunstkade.nl

 

 

Werken in ateliervorm aan een beeldende lijn

‘Als kinderen dezelfde kip moeten knippen kunnen ze hun ei niet kwijt’

(Marcel van Herpen)

 

Deze quote popt steeds meer op binnen de basisscholen. Zo ook twee jaar geleden bij OBS Eestroom. Samen met cultuurcoaches Heleen van den Broek en Sabine de Jong ontwikkelden zij  ‘Werken in ateliervorm’. Dit is een werkvorm waarbij het ontdekken en oriënteren van materiaal centraal staat. Acht atelierkaarten ondersteunen de leerkracht bij het werken met materialen en technieken. Een tiental scholen werkt inmiddels met deze ateliers, op hun eigen manier.  

 

Het doel van het werken in ateliervorm is om meer vanuit het materiaal en de technieken te werken en je eigen creativiteit in te zetten. Door een techniek van beeldende vorming te verdelen in vijf hoeken in bijvoorbeeld het eigen lokaal, krijgt de leerling de gelegenheid om deze techniek te onderzoeken en te ontdekken. Zo wordt een rijke leeromgeving gecreëerd.

 

De atelierkaarten zijn verdeeld in acht technieken uit de beeldende leerlijn van de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) en voldoen aan de kerndoelen. De kaarten kunnen gebruikt worden in groep 1 t/m 8. 

Voordat het werken in het atelier van start gaat, zijn er 1 of 2 teamtrainingen waarin de visie van de school besproken wordt. Waarom willen we dit? Wat moet het resultaat zijn? Wat is daarvoor nodig?

Daarna is er coaching op maar voor de leerkrachten.

 

 •          Aanbieder: Kunstkade en cultuurcoach van de eigen school
 •          Voor: het hele schoolteam
 •          Waar: Op de eigen school
 •          Kosten: gratis, gefinancierd door programma Cultuureducatie met Kwaliteit
 •         Tijdsbesteding: Vier kaarten gebruiken in 1 jaar is voldoende. Als de leerkracht hier drie of vier weken aan besteedt, kost het 12 tot 16 weken per jaar. 
 •          Meer informatie: Sabine de Jong, sabine.dejong@kunstkade.nl

    

 

MUZIEK

 123Zing

Complete digitale muziekmethode, nu ook voor peuters!

Met de 123ZING muziekmethode en inspirerende trainingen zet je muziek weer op de kaart!

Voor groep 1 t/m 8, voor alle leerkrachten en ook voor de kinderen thuis.

Voor scholen die nog geen 123ZING abonnement hebben; de 123ZING Muziekmethode is een digitale, flexibele en laagdrempelige manier van lesgeven in muziek voor de hele school , voor alle leerkrachten en ook voor de kinderen thuis! Leren over muziek door te doen! Alle domeinen komen aan de orde, dus óók muziek maken. Zingen is de basis van het muziekonderwijs. De methode 123ZING ondersteunt de leerkracht om weer (meer) te gaan zingen in de klas. Er zijn inmiddels heel veel scholen in Leeuwarden die 123ZING gebruiken.

De start is een opstartworkshop van 1 uur voor het hele team. Daarna volgen inspiratielessen van een zangcoach in alle groepen.  De “kartrekker” volgt een extra training. Het eerste jaar wordt volledig vergoed. In de volgende jaren betaalt de school de licentiekosten en scholing zelf. Check www.schoolkade.nl voor de werkwijze en voorwaarden. Er is een complete, digitale leerlijn voor alle groepen, inclusief de peuters. Bij twijfel is het mogelijk eerst een proeflicentie aan te vragen. Kijk op www.123zing.nl.

Voor de scholen die al een abonnement hebben vergoeden we één APKworkshop (voor het hele team) òf een workshop ‘digitaal muziek maken’ (voor teamleden bovenbouw) òf 1 individuele kartrekker training per jaar. TIP: neem dit op in de jaarplanning en regel dit NU via www.123zing.nl of mail naar info@123zing.nl. Dit is géén speciaal KunstmenuPLUSaanbod, maar slechts een reminder!

Heb je als school een speciale muziekvraag, neem dan contact op met Anton Huizenga, coördinator muziek. anton.huizenga@kunstkade.nl

 • Aanbieder: Kunstkade & 123ZING
 • Titel: Zingend naar meer muziek!
 • Voor: alle groepen (inclusief peuters)
 • Waar: op school

   

DANS

Dans in de klas

Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen. Het is niet zo gek dat kinderen vaak niet lang kunnen stilzitten en willen bewegen! In deze korte training van drie keer, leer je hoe je van beweging tot dans kunt komen. We gaan aan het werk met de basiselementen van dans, combineren dans met taal en andere vakken en maken onze eigen danscompositie. Danservaring is niet nodig!

Daarbij maken we met elke leerkracht een afspraak voor een coaching in de klas op maat. Je werkt samen met een specialist van Kunstkade.

We starten met een startbijeenkomst waarna er afspraken gemaakt worden met elke leerkracht voor een coaching in de klas op maat.

Je werkt samen met een specialist van Kunstkade.

Wanneer, waar en kosten: nog nader te bepalen.

Meer info: Jenny Nijkamp, jenny.nijkamp@kunstkade.nl

 

 

THEATER

ToiToiToi 

Vanuit niets een voorstelling maken, is dat mogelijk? Ja! En daar heeft Kunstkade een format voor ontwikkeld. Hierbij werk je vanuit de ideeën van de leerlingen naar een zelfbedachte voorstelling toe.

Je doorloopt 10 fases en je bent er ongeveer 8 weken mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan de fase van “inspiratie”, “aanscherpen” of “generale repetitie”. Bij elke fase staat helder beschreven wat er van jou en de leerlingen verwacht wordt. En de wie, wanneer en hoe lang staat per fase aangegeven. Verder staan er in het format algemene tips, tricks en reminders om door te nemen. Als afsluiter bevat het format een woordenlijst, waarin theater termen op alfabetische volgorde worden toegelicht. Op een mooie voorstelling: Toi Toi Toi!

Meer info: Akkemei van der Veen, akkemei.vanderveen@kunstkade.nl

 

 

LITERATUUR

Spelen met taal

Voor schoolteams die zich willen specialiseren in taal zijn er verschillende programma's in ontwikkeling. 

Onderwerpen zijn dan:

 • Vakoverstijgend werken met taal
 • Poëzie op maat
 • Verhalen vertellen en schrijven

We werken samen met  dichters en schrijvers die de trainingen kunnen verzorgen. Ook de cultuurcoaches zijn goed in te zetten als het gaat om vakoverstijgend werken. 

Meer info: Jenny Nijkamp, jenny.nijkamp@kunstkade.nl