Extra gelden CJP Cultuurkaart

CJP Cultuurkaart heeft goed nieuws; De provincie Fryslân stelt per leerling binnen het voortgezet onderwijs twee euro extra beschikbaar voor cultuuronderwijs via de CJP Cultuurkaart. Het bedrag, totaal ruim € 88.000,-, wordt door de Provincie beschikbaar gesteld in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 en heeft tot doel om het deelnamepercentage van de Friese scholen aan de Cultuurkaart te verhogen. Daarmee komt er dus meer geld beschikbaar dat bij de culturele instellingen in Friesland besteed kan worden.

Maar nog niet al het geld dat voor Friesland beschikbaar is wordt op dit moment geclaimd. In Friesland doen namelijk nog niet alle scholen mee.

 

Er zijn op dit moment in Friesland 24.653 leerlingen aangemeld voor de Cultuurkaart. Bij de scholen die al deelnemen is dus ruim € 400.000,- beschikbaar voor cultuuronderwijs. € 50.000,- hiervan wordt door de provincie Friesland bijgedragen, de rest door de school zelf en door het ministerie van OCW.

 

Op dit moment kan er boven op die 4 ton meer dan € 100.000,00 voor culturele activiteiten beschikbaar komen, als de scholen die nu nog niet meedoen zich ook aanmelden

 

Deelname aan de Cultuurkaart levert scholen veel voordeel en vooral extra geld op.

Voor scholen die helemaal geen eigen bijdrage beschikbaar kunnen stellen is deelname met de bijdrage van de provincie Friesland helemaal gratis. De leerlingen krijgen dan zelf de beschikking over de € 5,00 die het ministerie van OCW beschikbaar stelt.

 

Kijk voor de voorwaarden van de cultuurkaart op: https://www.cjp.nl/scholen/cjp-cultuurkaart