oorlogsverhalen

Placeholder

kruip in de huid van onderzoeksjournalist

Leerlingen gaan als onderzoeksjournalist op zoek naar verhalen en voorwerpen uit de tweede wereldoorlog in Friesland.

Fries Verzetsmuseum

In het Fries Verzetsmuseum maken leerlingen kennis met de verhalen van bewoners van Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). In het museum zijn verhalen van volwassenen en kinderen, Friezen en niet-Friezen te ontdekken over hoe zij de oorlog hebben beleefd, op het platteland, in dorpen en in steden. Elk onderwijsprogramma is een ontmoeting met  authentieke voorwerpen en persoonlijke verhalen.

Het zijn verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten. Zo komt de Tweede Wereldoorlog heel dichtbij. De verhalen gaan over kinderen die met de gevolgen van de daden van volwassenen moesten leven. En over volwassenen die moeilijke keuzes moesten maken in een bijzondere tijd. Leerlingen ontdekken de verhalen en gaan onder begeleiding van een museumdocent met elkaar in gesprek.

Voorafgaand aan bezoek aan Fries Verzetsmuseum krijgen de leerlingen een brief van conservator en onderzoeksjournalist Marre Sloots. Marre nodigt de leerlingen uit om naar het museum te komen als een journalist. In het museum onderzoeken ze stapsgewijs de vier vrijheden, historische bronnen, foto’s, brieven en voorwerpen. Ze mogen ook een interview afnemen waarbij ze leren om goede vragen te stellen. Aan het einde van het programma vragen we de leerlingen om zelf een mening te vormen over de vraag waarvoor ze zijn uitgenodigd.

De vier vrijheden zijn: vrijheid van geloof, vrijheid van meningsuiting, vrij zijn van gebrek en vrij zijn van angst.    ProDemos Four Freedoms - YouTube

 

Info voor de leerkracht

voorbereiding in de klas (60 minuten)
Lees zelf de brief van conservator en onderzoeksjournalist Marre Sloots voor of laat een leerling deze voorlezen. Zie pdf in bijlage.
Open daarna de PDF met de quizvragen en doe met de leerlingen een quiz over wat een onderzoeksjournalist en conservator doet. 
Duur ongeveer 30 min. 
Bekijk daarna het ‘klokhuis’ filmpje over de Tweede Wereldoorlog. duur 10.17 min https://www.npostart.nl/WO_NTR_16730281 
Wanneer je nog tijd over hebt, kun je met de kinderen de tijdlijn ontdekken van het denkboek. Interactieve tijdlijn WO2 | 4 en 5 mei Denkboek

Hoe verloopt het museumbezoek? duur 75 minuten
Na binnenkomst in de hal van het Fries Museum worden jullie door twee museumdocenten ontvangen. Onder begeleiding lopen de leerlingen naar het Fries Verzetsmuseum op de tweede verdieping.  

Hierna splitst de groep zich in tweeën. Iedere leerling krijgt een eigen onderzoekskrant. Hiermee onderzoeken ze verhalen en voorwerpen uit de tweede wereldoorlog.  Elk onderdeel duurt ongeveer 15 minuten. 

  • Zaal wereld in oorlog: wat gebeurde er in de oorlog? Een kijkje langs de tijdbalk en de geschiedenis van de tweede wereldoorlog
  • Zaal ontmoeting: leerlingen onderzoeken bronnen bij één van de acht personen en linken deze aan één van de vier vrijheden.
  • Zaal de terrorist: wie zit met de leerlingen aan tafel en waarom op deze plek? Ze interviewen een persoon in de huiskamer van de Terrorist. 
  • Zaal erfgoed: onderzoek van diverse voorwerpen, personen, geluiden met een koppeling naar de vier vrijheden. 
  • Zaal vrijheid nu: samen bespreken we het verhaal van de Oekraïense Yaroslava. Wat  betekent het om te moeten vluchten?
  • De afsluiting is het bespreken van de vraag waarmee Marre de leerlingen heeft uitgenodigd. 

  Nabespreking op school

  De leerlingen vullen de onderzoekskrant aan met het schrijven en/of tekenen van hun beleving in het Fries Verzetsmuseum. 

Info voor de ouders

In totaal mogen er tijdens het museumbezoek maximaal vijf ouders mee als begeleider van een groepje leerlingen. Hun taak is om bij de groep te blijven en de leerkracht, leerlingen en museumdocent te assisteren. Zij blijven bij de groep in het Fries Verzetsmuseum. 

Na afloop van ieder onderwijsprogramma in het Fries Verzetsmuseum ontvangen alle leerlingen een terugkomkaartje  Dit kaartje geeft gratis toegang aan twee volwassenen.  Zo kunnen de leerlingen samen nog een keer het Fries Verzetsmuseum of een andere leuke tentoonstelling bezoeken. Neus door de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân en doe mee aan een van onze activiteiten voor het hele gezin. De kaartjes zijn geldig tot eind 2024.

Doelgroep
Groep 7
Groep 8
Duur
75 minuten
Maximaal groepsgrootte
30
Opmerkingen
Verdeel voorafgaand aan het museumbezoek de groep in twee groepen Het museumprogramma bestaat uit een wisselprogramma van vier onderdelen.