Lego Storystarter

Placeholder

Vertel je verhaal met Lego Storystarter

Lego Education bestaat uit een aantal programma's die aansluiten bij de 21e-eeuwse vaardigheden. Leerlingen kunnen spelenderwijs zelf hun toekomstige vaardigheden ontdekken en ontwikkelen. Op een creatieve manier wordt zowel de cognitieve als de spraak-taalontwikkeling gestimuleerd.

Verhalen bedenken en vertellen zijn belangrijke hulpmiddelen om lezen en schrijven te verbeteren en leerlingen aan te moedigen zelfverzekerd verhalen te vertellen binnen een ondersteunende structuur. Leerlingen maken enkele scenes n.a.v. een (deel) van een verhaal of gegeven en maken met gebruik van een Ipad een logisch beeldverhaal, aangevuld met tekst. Het zoeken naar een natuurlijke volgorde van gebeurtenissen stimuleert begrip en voorstellingsvermogen.

 

 

Info voor de leerkracht

De legodozen en de i-pads worden door dbieb geleverd en daarna weer meegenomen. Er is geen voorbereiding van de leerkracht nodig.

Doelgroep
Groep 3
Groep 4
Duur
1 uur en 15 minuten
Maximaal groepsgrootte
30 leerlingen
Opmerkingen
Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal 4 rond een doos lego. Van de scenes wordt met een i-pad een foto gemaakt.