Doe mee aan de Elfstedentocht

Placeholder

Op ontdekkingstocht door Fryslân

Hoe verliep vroeger de Elfstedentocht? Hoe bereid je goed op de tocht voor? Door welke Friese steden gaat de tocht? Doe mee aan de 11stedentocht!

Wat is Tresoar?

Tresoar is dè plek waar je informatie ziet, vindt en hoort over je achtergrond, je huis, je dorp en misschien zelfs een stukje van je eigen identiteit. Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. De onderwijsactiviteiten voor het primair onderwijs leggen de nadruk op beleving, waarneming en zelfbewustzijn.

Gastles over de Elfstedentocht

Ter voorbereiding op de gastles krijgt de leerkracht een verhaal over pake Wiebe die zijn herinneringen aan de Elfstedentocht met zijn kleinkinderen Wytze en Wieke deelt. Pake Wiebe heeft die vroeger zelf namelijk gereden en laat zijn kleinkinderen oude foto’s, beelden en het Elfstedenkruuske zien. Al deze spullen worden in het archief van Tresoar bewaard. Aan de hand van dit verhaal en de spullen uit de collectie van de Elfstedenvereniging ontdekken de leerlingen alles over de tocht.

Verloop gastles

Speciaal voor de groepen 5 en 6 heeft Tresoar een interactieve les over de Elfstedentocht ontwikkeld. Vooraf kan de leerkracht de docentenhandleiding en leerlingenmateriaal via de website van Schoolkade downloaden. Dit is in grote lijnen de lesopbouw:

Voorbereiding (30 min.)

De leerkracht downloadt via Schoolkade de docentenhandleiding en leerlingenmateriaal. Bij de docentenhandleiding zit het verhaal van pake Wiebe die vertelt over de Elfstedentocht aan zijn kleinkinderen Wytze en Wieke. Dit verhaal vertelt de docent voor de gastles van Tresoar (30 min.)

Introductie over de 11stedentocht (10 min.)

De leerkracht vertelt het verhaal over Wytze en Wieke die veel van hun pake Wiebe leren over de vroegere 11stedentochten. Bij de lesintroductie wordt naar dit verhaal verwezen. Wat hadden Wytze en Wieke ook alweer gehoord van hun pake? Dit zijn oude schaatsen van de 11stedentocht die pake Wiebe nog heeft gebruikt. Dan begint de les: it giet oan!

Werkblad over de 11stedentocht (20 min.)

Dit werkblad is op A3-formaat. Hierop staat in het midden een kaart van Friesland met de 11steden. Er staan ook 11 plaatjes op van kenmerken van die steden (vb. Oldehove, Waterpoort). Op de achterkant van dit blad staat een puzzel voor de leerlingen als extra werk.

Oude beelden van vroegere Elfstedentochten bekijken (5 min.)

Door Visual Thinking Strategy bekijken de leerlingen de beelden en leren ze over de tocht.

Interactieve quiz over de tocht (20 min.)

Tijdens deze quiz op het Digibord wordt de opgedane kennis van de leerlingen getest. Ze gaan in groepen vragen over de 11stedentocht beantwoorden met ‘petje op, petje af’.

Afsluiting (5 min.)

De gastdocent blikt terug op de les met de leerlingen. De leerlingen krijgen een leuke herinnering aan de les.

Optioneel: de leerlingen krijgen een vervolgles over de 11stedentocht in Tresoar, Leeuwarden.

N.B. het verhaal 'De Elfstedenkruisjes van pake Wybe' en het lesplaformulier van de gastles zijn op deze pagina van Schoolkade te downloaden.

Info voor de leerkracht

De les duurt 60 minuten (zie lesplanformulier bij 'downloads'). De leerkracht dient voor het lesbezoek aan de leerlingen het verhaal over pake Wybe voor te lezen (zie 'downloads'). Naast de introductie zijn er werkbladen en proberen we interactief met de leerlingen bezig te zijn. De tweede les is facultatief en op Tresoar (duurt plm. 60 min.). 

Info voor de ouders

De leerlingen mogen een voorwerp over de Elfstedentocht meenemen naar de gastles op school.

Doelgroep
Groep 5
Groep 6
Duur
1 uur
Maximaal groepsgrootte
32
Opmerkingen
Naast de les op school is er een vervolgles mogelijk op Tresoar. De leerlingen krijgen een inkijkje in het archief van de Elfstedenvereniging. Daarnaast is er een spelcircuit, een van de onderdelen is het klunen.