Vervoersregeling

VERVOERSREGELING 2021-2022 / Let op: De vervoersregeling voor schooljaar 2022-2023 verandert. Meer informatie volgt. 

Voor de buitendorpen geldt een vervoersregeling voor de KUNSTMENU-activiteiten en de activiteiten uit Kunstmenu EXTRA aanbod náár en ván Leeuwarden. Voor Kunstmenu Plus regelt school het vervoer zélf.

Vervoer wordt gefinancierd voor de Kunstmenu-activiteiten:

·         Scholen in Goutum, Lekkum en Techum: Groep 1 en 2

·         Scholen in Grou, Irnsum, Reduzum, Warga, Warten, Wirdum en Wytgaard: Groep 1 t/m 8

·         Scholen in Leeuwarderadeel: Groep 1 t/m 4

·         Scholen in Littenseradeel: Groep 1 t/m 4.

Let op!

Bínnen de stad Leeuwarden regelt school het vervoer zélf.

Wanneer een dorpsschool naar een activiteit op een ándere school gaat in eigen dorp of in een naburig dorp, is het vervoer op eigen gelegenheid. Dit geldt ook voor dorpsscholen die naar een activiteit op een school in Leeuwarden gaan. (het criterium hierin is dus dat het op een andere school plaatsvindt)

Vervoer voor Kunstmenu Plus wordt NIET vergoed, dat moet de school zelf betalen of met ouders organiseren!

NIEUW: alle scholen die niet in aanmerking komen voor vervoer (zie hierboven), kunnen nu TWEE MAAL per jaar vervoer  aanvragen. Kunstkade betaalt, dit komt voor een deel uit de kleine verhoging voor het Kunstmenu. 

 

BELANGRIJK!

Kunstkade regelt het vervoer met het vervoersbedrijf.

School is, ondanks dat wanneer vervoer via Kunstkade geregeld wordt, zélf verantwoordelijk hiervoor. Chéck daarom regelmatig het rooster op Schoolkade en chéck tevens, uiterlijk 1 week vóór aanvang van de activiteit, bij het vervoersbedrijf óf vervoer geregeld is! Is het aantal leerlingen hoger dan in het rooster vermeld staat, geef dit dan door aan de vervoersmaatschappij. De verantwoordelijkheid ligt bij school.

Het telefoonnummer van het vervoersbedrijf Birwa is 0511 424 135.