Inleiding Deskundigheidsbevordering leerkrachten en teams 2020-2021

Het geven van teamtrainingen is voor de cultuurcoaches van Kunstkade een belangrijk onderdeel van hun werk op de scholen. Altijd op maat en op vraag van de scholen. Alle coaches van Kunstkade zijn niet alleen deskundig in het coachen van schoolteams maar hebben ook hun eigen signatuur wat betreft een kunstdiscipline. Daarbij hebben de coaches zich de afgelopen jaren kunnen specialiseren in bijvoorbeeld het maken van beleid, het opzetten van ateliers, de kunst van het presenteren, hoe nog meer te halen uit de talenten van de kinderen en kind gesprekken op maat.

Om aan ieders wens nog beter tegemoet te komen werken we ook samen met KEK Friesland. Trainingen die worden aangeboden in het kader van de Regeling Cultuur met Kwaliteit.

We geven een aantal voorbeelden over hoe een teamtraining eruit zou kunnen zien.

Aanmelden? Kijk op schoolkade.nl bij deskundigheidsbevordering. Meer informatie: jenny.nijkamp@kunstkade.nl