Onderzoek naar Filmeducatie in het PO in Gemeente Leeuwarden

De conclusies van het onderzoek zullen een beeld geven van de filmeducatie in de basisscholen, wat een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van gerichte programma`s, tools, deskundigheidsbevordering en advies ter bevordering van de filmeducatie in het PO. Mocht u vragen hebben over de enquête of het onderzoek, neem dan contact op met; Ana Paunovik via ana.paunovik@kunstkade.nl.