VAKANTIESCHOOL LEEUWARDEN 12 t/m 23 augustus 2019

Informatie voor leerkrachten

 

Vakantieschool Leeuwarden (voorheen Zomerschool058) is bedoeld voor kinderen die na de zomervakantie naar groep 6, 7, 8 en de brugklas gaan.

 

 

Doelen zijn het verhogen van de leerprestaties op het gebied van rekenen en taal, de ‘zomerdip’ voorkomen en het verbeteren van de overgang naar de volgende groep.

 

 

·                    laatste twee weken van de zomervakantie: 12 t/m 23 augustus 2019

·                    Maximaal 18 leerlingen per klas.

·                    Per klas: 1 leerkracht en minimaal 1 assistent

·                    2 RT-ers voor extra individueel onderwijs

·                    gratis voor de leerlingen, niet vrijblijvend

·                    Nieuwe locatie: Comenius Zamenhof, Robert Kochstraat 6  in Leeuwarden

·                    tijdstippen van 08.30 uur tot 14.15 uur

·                    kinderen komen op de fiets naar de Zomerschool

·                    focus op rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat

·                    sport en theater/spel als onderdeel van het lesprogramma

·                    lunch wordt verzorgd

·                    23 augustus  2019  (laatste middag) diploma-uitreiking om 13.30 uur op Comenius Zamenhof. Iedereen is welkom!

 

 AANMELDEN

 

·                    Presentatie (10 minuten) in de klas is mogelijk

·                    aanmelden z.s.m. (vóór 15 juni a.s.) door leerkracht via vakantieschool@kunstkade.nl

·                    na aanmelding volgt toelatingsgesprek met leerling en ouder(s)

·                    bij meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen volgt eerst overleg met leerkracht, daarna eventueel loting

·                    bij deelname van leerling vult leerkracht overdrachtsformulier in met knelpunten en wensen zodat de zomerschoolperiode optimaal benut kan worden

·                    na afloop van Vakantieschool Leeuwarden volgt er weer een overdracht van Zomerschool058 naar eigen leerkracht

·                    contactpersoon Koos Pot, vakantieschool@kunstkade.nl tel 0612 161610

.