War Room van Stadhouder Willem Lodewijk

Placeholder

Welke rol speelden Fryslân en ús heit tijdens de Nederlandse Opstand?

Welke rol speelden Fryslân en ús heit tijdens de Nederlandse Opstand?

De leerlingen maken kennis met bronnen in ons archief. Daarmee onderzoeken zij de gebeurtenissen tijdens de Tachtigjarige Oorlog in hun eigen leefomgeving. Wat gebeurde er in Fryslân, in Leeuwarden? En is het terecht dat onze Friese stadhouder amper in geschiedenisboeken en lesmethodes voorkomt? Terwijl zijn Hollandse neef en mede-stadhouder prins Maurits wel altijd wordt genoemd?

Onderdeel van deze sessie is een bezoek aan onze expositie War Room van Stadhouder Willem Lodewijk – Held uit Fryslân tijdens de Opstand. Hierin staat een miniatuur Beleg van Coevorden (1592), met 350 tinnen soldaatjes. Deze belegering laat zien hoe de Friezen oorlog voerden tegen Spanje.

Info voor de leerkracht

Bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is een fietsenstalling. Er tegenover, aan de rand van het Oldehoofsterkerkhof, is een P-plaats voor bussen.

Discipline
Erfgoed
Type onderwijs
HAVO
VWO
Gymnasium
VMBO
Speciaal Onderwijs
Doelgroep
Bovenbouw
Onderbouw
Duur
1½ uur
Kosten per groep
€ 115,17